Portal o invalidnosti

Portal organizacije Iz Kruga Vojvodina…

Nakon boravka u bolnici bolje razumem invaliditet svog brata

by Redakcija - 20 September 2019

U proteklih nekoliko godina, Džejkob je proveo više od 200 dana u bolnici. Onda su se, pre par nedelja, naše uloge obrnule.Tekst napisala dvanaestogodišnja Džejmi Trosman Tokom odrastanja, naučila sam da se prema Džejkobu odnosim kao da nema invaliditet, sa izuzetkom što sam znala da ne smem da...

Društvo

Partnersko nasilje prema ženama s invaliditetom u Australiji

Otprilike četvrtina žena u Australiji, koje su udate ili su u partnerstvima, u nekom periodu života dožive porodično nasilje. U poređenju sa ženama bez invaliditeta, žene s invaliditetom su pod većim rizikom od nasilja. Žene s invaliditetom doživljavaju različite vrste nasilja: Udaranje, davljenje, šutiranje, guranje, spaljivanje kože cigaretama. Pretnje fizičkim povređivanjem...

Kultura

Narodni muzej u Leskovcu: Primer pristupačnih sadržaja u oblasti kulture

Narodni muzej u Leskovcu osnovan je 1948. godine i muzej je kompleksnog tipa sa više odseka (arheologija, etnologija, istorija, istorija umetnosti i likovna umetnost, dokumentacija, stručna biblioteka). U poslednje dve decenije, muzej se otvara prema marginalizovanim grupama, prilagođavajući svoje sadržaje osobama s invaliditetom. Nosi zasluge za doprinos razvoju pristupačnosti sadržaja u...

Porodica

Nakon boravka u bolnici bolje razumem invaliditet svog brata

U proteklih nekoliko godina, Džejkob je proveo više od 200 dana u bolnici. Onda su se, pre par nedelja, naše uloge obrnule.Tekst napisala dvanaestogodišnja Džejmi Trosman Tokom odrastanja, naučila sam da se prema Džejkobu odnosim kao da nema invaliditet, sa izuzetkom što sam znala da ne smem da ga tučem. Većina devojčica mojih godina ignoriše stariju braću. Sa svojim bratom sam prestala...

Zdravlje

Skolioza i seksualnost: Odavno zakasneli razgovor o invalidnosti i intimnosti

Imala sam 14 godina kad sam se podvrgla operaciji kičme zbog skolioze. Imala sam metalnu šipku u telu, desno rebro mi je otklonjeno zbog presađivanja kosti i morala sam da nosim podršku za leđa godinu dana. Osim hroničnog bola i neznatnog odstupanja u dužini desne noge, moje stanje je potpuno nevidljivo. Ipak, uticalo je na moju pokretljivost, zadobila sam nove ožiljke i promenila način...

Zapošljavanje

Konkurs za Uhvati film volontere

Konkurs za volontere na sedamnaestom Međunarodnom filmskom festivalu Uhvati film otvoren je do 1. juna 2019. godine. Svi koji žele da daju doprinos u organizaciji i realizaciji Festivala, da prošire znanje i steknu iskustvo iz oblasti ljudskih prava, filmske umetnosti, PR-a i medijske promocije, mogu poslati osnovne podatke (ime, prezime, godište, zanimanje, mail adresu i broj telefona) uz kratko...

Sport

Beograd Open 2019: Međunarodne igre osoba sa invaliditetom

Beograd će biti domaćin još jedne prestižne smotre međunarodnog ugleda pod nazivom Beograd Open 2019. U periodu od 20. do 22. septembra na terenima sportskih borilišta širom Beograda takmičenja će odvijati u 12 sportskih disciplina, pre svega paraolimpijskih, kao i onih koji taj epitet tek stiču, kako u ekipnoj (košarka u kolicima, sedeća odbojka, golbal…) tako i u pojedinačnoj konkurenciji...

Pomagala

Pristupačne komunikacije za žene s invaliditetom koje su preživele nasilje

– Nije žurila i, kad me nije razumela, rekla bi mi to. Neki ljudi se pretvaraju da me razumeju iako nije bilo tako. Ona je bila iskrena. Rešile smo to. Komunikacija je jezgro pružanja podrške ženama koje su preživele nasilje. Nekim ženama s invaliditetom potrebno je obezbediti određene uslove, kao što su materijali na Brajevom pismu ili komunikacione table. Koristeći tablu, žena...

Poznate ličnosti

Mocartovi tikovi

Tezu o tome da je Mocart imao Turetov sindrom, koji je znatno usmerio stvaralački pravac njegove muzike, predstavio je britanski kompozitor Džejms MekKonel, koji i sam živi sa Turetovim sindromom. Izučavajući Mocartova pisma i muzičke partiture, MejKonel je primetio upotrebu psovki i skarednih reči u pismima. Mocart je ujedno poznat po impulsivnom ponašanju, na primer, jednom je prekinuo...

Žena i invalidnost

Jelena Sekulić: Poezija kao put do sebe (intervju)

U moj život si ušao spontano. Probudio u meni sve ono Što je spavalo Dok tebe srelo nije… Dok tebe srelo nije i prestalo da se krije… Probuđena osećanja, Jelena Sekulić Šta mnogi ne znaju o tebi, a nije tajna? – Dešava se da neke meni bliske ljude iznenadi činjenica da pišem, a mene iznenadi kako im to nije poznato. Pišem levom rukom. Ne znam koliko drugi znaju da...