You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Svetlana Radojčić Pavlović, mr sci razvojne psihologije i sertifikovana savetnica za roditelje dece sa invaliditetom i hroničnim bolestima pruža psihološku podršku majkama dece sa invaliditetom, onlajn ili uživo u prostorijama Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA (Bulevar vojvode Stepe...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija …IZ KRUGA...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA...

…IZ KRUGA – VOJVODINA poziva žene sa invaliditetom na ZUMBA GOLD rekreativni program. ZUMBA GOLD je rekreacija uz muziku i laganu koreografiju....