You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

U prostorijama IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić i Miladinka Mijatović su održale trening za žene sa senzornim invaliditetom koje koriste znakovni jezik u cilju podizanja njihovih kapaciteta i veština za sprovođenje obuka i osnaživanje drugih žena sa senzornim invaliditetom za zagovaranje...

Tokom jula meseca 2022. godine u okviru projekta Unapređenje seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava žena sa invaliditetom kroz povećanje...

Saradnice SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA su u periodu od 1. aprila do 30. juna 2022. godine u okviru SOS službe pružile ukupno 206...

Info centar Organizacije za podršku ženama s invaliditetom IZ KRUGA VOJVODINA pruža usluge informisanja osobama sa invaliditetom, članovima...

Organizacija IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA realizuje projekat Unapređenje seksualnog i reproduktivnog...