You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Završna onlajn konferencija u okviru projekta Izgradanja kapaciteta žena s invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA – VOJVODINA realizuje u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA) u pet gradova Srbije, održana je u...

Povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, koji je ujedno obuhvaćen kampanjom 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama, Organizacija …...

Svetlana Radojčić Pavlović, mr sci razvojne psihologije i sertifikovana savetnica za roditelje dece sa invaliditetom i hroničnim bolestima pruža...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija … IZ KRUGA...

U okviru projekta Izgradnja kapaciteta žena sa invaliditetom za zagovaranje njihovih seksualnih i reproduktivnih prava koji Organizacija …IZ KRUGA...