You Are Browsing ‘Zdravlje’ Category

Iz ugla seksualnog zdravlja i ljudskih prava, stavovi i barijere plasirani od strane društva predstavljaju najveće ograničenje kada je u pitanju seksualno funkcionisanje osoba s invaliditetom. Odrasle osobe s invaliditetom treba da imaju ceo spektar prava među kojima su: pravo da budu tretirani kao odrasli,...

Od svih oblika nasilja, psihičko nasilje postaje najuobičajenije, a ujedno ga je teško prepoznati i dokazati, jer ne ostavlja vidljive tragove, zbog...

– Hoću da govorim o stidu… Trauma je posramljujuća, okovi degradiraju. Kako se u institucijama gubi osećaj za život u zajednici, osoblje postaje...

Kao neko ko živi sa bipolarnim poremećajem, iz prve ruke znam koliko je ta dijagnoza pogrešno shvaćena. Iako u proseku jedna na sto osoba ima bipolarni...

Pre nekoliko meseci, na sesiji sa svojom novom terapeutkinjom govorim o tome kako se osećam anksiozno dok koristim javni prevoz. Deo anksioznosti proizilazi...