You Are Browsing ‘Porodica’ Category

Pexels Iskustva trudnoće i materinstva, sa stanovišta žena, tek se u poslednjim decenijama prošlog veka smatraju vrednim istraživanja. Mali broj studija ispitao je iskustva majki sa intelektualnim invaliditetima. Ovaj rad prikazuje nalaze fenomenološke studije o iskustvima trudnoće kod tri žene...

Rastrzani svakodnevnom neizvesnošću, i u stalnoj potrazi za sigurnošću koju ste zaslužili i vi i vaše dete, u jednom momentu suočićete se sa situacijom...

Ako je vašem detetu teško da nauči da čita, ako se bori sa izgovorom ili spelovanjem reči, teško mu je da prepoznaje reči, možda je vreme za test...

Osećate se zbunjeno i uplašeno, jer ste shvatili da vaše dete ima veliki problem u ispoljavanju emocija, koji prevazilazi realne okvire pokazivanja...

Uvek brinem da će ljudi videti kolica, a ne mene. Za svoje ćerke, ja sam samo njihov tata.Džerad MekGinis Trebalo je da prođe nekoliko godina...