You Are Browsing ‘Porodica’ Category

LGBTQ osobe sa razvojnim invaliditetom često se suočavaju sa barijerama na planu identiteta, a neki od njih koriste ta negativna iskustva kako bi doprineli promeni. – Mislio sam da ludim, mislio sam da nešto nije u redu sa mnom. Tako se Šon Vebster osećao kad je prvi put shvatio da ga privlače...

Pitali smo roditelje dece s invaliditetom s kakvim izazovima se suočavaju od trenutka kad su saznali detetovu dijagnozu, šta ih nervira u svakodnevnoj...

Pitali smo roditelje dece s invaliditetom s kakvim izazovima se suočavaju od trenutka kad su saznali detetovu dijagnozu, šta ih nervira u svakodnevnoj...

Pitali smo roditelje dece s invaliditetom s kakvim izazovima se suočavaju od trenutka kad su saznali detetovu dijagnozu, šta ih nervira u svakodnevnoj...

Pitali smo roditelje dece s invaliditetom s kakvim izazovima se suočavaju od trenutka kad su saznali detetovu dijagnozu, šta ih nervira u svakodnevnoj...