You Are Browsing ‘Porodica’ Category

​U Školi za osnovno i srednje obrazovanje Milan Petrović sa domom učenika se od 1993. godine realizuju programi namenjeni deci s različitim vrstama invaliditeta od njihovog rođenja do polaska u školu. Program je usmeren na psihomotorni i senzomotorni razvoj, razvoj govora i jezika, usvajanje osnovnih...

Tokom pandemije korona virusa, roditelji su pod pojačanim stresom i anksioznošću iz mnoštva razloga koji se odnose na školu i brigu o deci, posao...

Kad deca pomažu pri obrazovanju brata ili sestre s invaliditetom, ishod je često dobar za oboje. Nedugo nakon što je moja mama saznala da moj...

Svaki razgovor koji uključuje neku osetljivu temu izazovan je za većinu ljudi. Čini se da razgovori o dijagnozi karcinoma ili smrti unutar porodice...

Porodice dece s invaliditetom su otporna i snalažljiva grupa. Mnoge osobine koje su nam potrebne za izdržavanje pandemije – budnost, samokontrola...