You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Sam je fiktivni karakter koji predstavlja 73% osoba sa razvojnim invaliditetima i autizmom koje su bile izložene zločinu iz mržnje. 73% ima iskustvo zločina iz mržnje prema osobama s invaliditetom; 43% prijavljuje da ima strah od drugih ljudi; 45% se ne oseća prijatno kad treba da izađe iz kuće;...

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom starosti do 35 godina, sa prebivalištem u Vojvodini, da se prijave na edukativni program...

Druga tribina u okviru kampanje Osobe sa invaliditetom koje su menjale svet održana je u utorak 14. maja 2019. godine na Kamernoj sceni Srpskog narodnog...

U okviru istraživanja o potrebama, problemima mladih i dostupnosti usluga za mlade u Novom Sadu, Novosadski humanitarni centar (NSHC), uz podršku OPENS-a,...

U četvrtak, 9. maja na Tribini mladih Kulturnog centra Novog Sada s početkom u 19 časova održiće se tribina Personalna asistencija u sistemu socijalne...