You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Otprilike četvrtina žena u Australiji, koje su udate ili su u partnerstvima, u nekom periodu života dožive porodično nasilje. U poređenju sa ženama bez invaliditeta, žene s invaliditetom su pod većim rizikom od nasilja. Žene s invaliditetom doživljavaju različite vrste nasilja: Udaranje,...

Kad neko na neuobičajen način radi bilo šta, često se pojave autoriteti koji to pokušavaju da zaustave, pod izgovorom da to neće proći u nekom...

Obuka za lične pratioce deteta u vrtićima i školama, kao i za pokretače ove usluge socijalne zaštite, realizovaće se 20. 21. i 22. septembra 2019....

Prilično je teško spelovati prstima naučne reči kao što su dezoksiribonukleotid, što je podstaklo mladog studenta da osmisli potpuno nov način...

Iako ne postoji sveobuhvatna i univerzalna to-do lista za pružanje podrške ženama sa senzornim invaliditetom koje su preživele nasilje, neka opšta...