You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Žene s intelektualnim invaliditetom u Južnoj Africi podvrgnute su višestrukim stereotipima i negativnim stavovima. Svaki stereotip ima stigmatizirajući efekat, a u kombinaciji izlažu žene s intelektualnim invliditetima različitim oblicima nasilja, koje ostaje nevidljivo. Nasilje se često ne završava...

Imala je 4 godine i oštećenje sluha. Tad je seksualno zlostavljanje počelo. Dvanaest žena koje su pohađale čuvenu školu za gluve tvrdi da ih...

Osobe koje ne upotrebljavaju verbalne oblike komunikacije često ne mogu da spreče, niti da prijave nasilje, čemu doprinose mnogobrojni faktori: izazovi...

Žene koje su preživele nasilje suočavaju se sa ozbiljnim uzrocima stresa i traume, tokom života sa nasilnim partnerom, kao i nakon izlaska iz nasilne...

Edukacijama na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Novom Sadu, koje će se održati 22. oktobra, Kreativno afirmativna organizacija...