You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Hendi Centar Koloseum tradicionalno će obeležiti Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, 3. decembra s početkom u 17 sati u hotelu M pod sloganom Za život bez barijera. Tom prilikom biće održan besplatan seminar na temu Uključivanje osoba sa invaliditetom u digitalno društvo. Zbog situacije...

Najveća prepreka ženama s invaliditetom da pristupe servisima podrške u Srbiji je nedostatak informacija o tome šta je rodno zasnovano nasilje i znanja...

U susret Međunarodnom danu osoba sa invaliditetom, Vikimedija Srbije organizuje onlajn uređivački maraton u pisanju novih i dopunjavanju postojećih...

Međunarodni dan eliminacije nasilja prema ženama obeležava se 25. novembra. Taj datum je podsetnik na različite prekršaje s kojima se žene suočavaju...

Univerzalni dizajn u učenju je način razmišljanja o podučavanju i učenju koji doprinosi tome da svi učenici imaju jednake mogućnosti za uspeh....