You Are Browsing ‘Društvo’ Category

Nekada žene koje žive u nasilju ne prepoznaju da ono što im se dešava jeste nasilje. Misle da je to normalno i da mora biti tako. Tabela u nastavku pomoći će ti da preispitaš svoj odnos sa partnerom, članom porodice ili pružaocem podrške. Kako da razlikuješ zdravu vezu od nezdrave i nasilne: Partnerski...

Kad se fizičko i verbalno nasilje javi u partnerskim vezama žena s invaliditetom, često ima nijansirane i kompleksne forme koje nisu odmah prepoznatljive....

Seksualno nasilje prema osobama s intelektualnim invaliditetom 7 puta je učestalije nego prema osobama bez invaliditeta. Kod žena s intelektualnim invaliditetom,...

Ne možemo se odmaknuti od straha, jer strah živi u našim glavama. Naš kredibilitet mora biti uništen. Na sudu se karakter žene provlači kroz blato:...

Žene s invaliditetom nisu prisutne u ovoj debati, iako su pod većim rizikom od nasilja nego druge žene. – Često kažem da, od trenutka kada...