You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Forum mladih sa invaliditetom poziva mlade sa invaliditetom do 35 godina starosti, sa teritorije grada Beograda, da se prijave za uslugu karijernog vođenja i savetovanja. Šta je karijerno savetovanje? Karijerno savetovanje predstavlja proces pružanja podrške pojedincu prilikom donošenja odluka...

Forum mladih sa invaliditetom već 12 godina uspešno realizuje aktivnosti koje su usmerene na podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja....

Projekat Radna praksa za mlade sa invaliditetom Foruma mladih sa invaliditetom, koji je za cilj imao unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom...

Forum mladih sa invaliditetom u novembru organizuje dve besplatne radionice: priprema za razgovor za posao i teške komunikacije i upravljanje konfliktima.  Priprema...

Gluvi glumci Velike Britanije često se osećaju kao autsajderi zbog barijera sa kojima se suočavaju u televizijskoj industriji. Glumica Sophie...