You Are Browsing ‘Zapošljavanje’ Category

Ekumenska humanitarna organizacija uz finansijlu podršku nemačkog donatora Gustav-Adolf-Werk e.V. organizuje kurs tkanja za žene.  Kurs je namenjen nezaposlenim ženama koje imaju otežan pristup zaposlenju (osobe sa invaliditetom, samohrane majke ili majke sa više dece,...

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program Radna praksa za mlade sa invaliditetom, koji za...

Forum mladih sa invaliditetom već 10 godina pruža podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Program se realizuje u Beogradu, a članovima...

– Susrela sam se sa različitim ženama, razgovarala sam sa njima i čini mi se da žene ne vide emocionalno i verbalno nasilje kao što vide fizičko...

Konkurs za volontere na sedamnaestom Međunarodnom filmskom festivalu Uhvati film otvoren je do 1. juna 2019. godine. Svi koji žele da daju doprinos...