You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Pravosuđe iznutra: Koliko smo (de)privilegovane pred zakonom i čemu sva ta frka oko zloupotrebe prava? Kako se odnosi moći ispoljavaju u sudskim postupcima? Na čemu počiva nemoć sistema da slabijoj strani obezbedi više od mrtvog slova na papiru? Kad je sudska odluka stvar overenog papira, a kad zapečaćene...

~ Ženama je potrebno da se osećaju sigurnim. Poveži se sa drugim ženama u svojoj zajednici ili pronađi grupu podrške. Uči, razvijaj se i deli sa...

NN ima 35 godina. Fakultetski je obrazovana. Zaposlena. Ima blaži oblik disocijativnog poremećaja i umetničke sklonosti. Živi u Srbiji. Lečena od...

Kao jedina korisnica kolica iz Žepča (Bosna i Hercegovina), Ljilja Slišković pionirka je na mnogim poljima: od ostvarivanja bazičnih prava na...

Uobičajena reakcija na seksualno uznemiravanje i zlostavljanje je okrivljavanje žrtve što nije progovorila ili jednostavno otišla. – Ja...