You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Organizacija Women Enabled International (WEI), koja se bavi zagovaranjem ljudskih prava žena sa i bez invaliditeta, razvila je i objavila novi resurs za aktivistkinje i organizacije u oblasti invalidnosti pod nazivom Paket za pozivanje na ODGOVORNOst (accountABILITY Toolkit). Paket je promovisan tokom 62....

Cerys Knighton (23) is an artist from South Wales living with a bipolar disorder since the age of eleven. At the beginning of this year, she had her first...

Keris Najton, dvadeset trogodišnja umetnica iz Južnog Velsa, živi sa bipolarnim poremećajem od svoje jedanaeste godine. Početkom ove godine imala...

Seks… počinje pogledom. S tim da retko kad možemo biti sasvim sigurne u to šta druga osoba zaista vidi ili previđa. Što je okej. Problem nastaje...

Fizičko nasilje je svaka direktna ili indirektna aktivnost koja oštećuje život, blagostanje ili zdravlje žene s invaliditetom, prouzrokujući bol,...