You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Emina Elor, glumica Novosadskog pozorišta (Újvidéki Színház) koja iza sebe ima više od 50 uloga. U svakoj je otkrila novi deo sebe, dajući celo svoje ja. Veruje da je pozorišni trenutak vredan ekstremnog istraživanja (kako iznutra, tako i spolja). Rad bez stvaralačke strasti ne razlikuje od mučenja....

Doroteja Diks, autorka, učiteljica i reformatorka. Zahvaljujući njenim zalaganjima za prava zatvorenika i osoba sa mentalnim invaliditetom, svest o toj...

Koliko su usluge SOS službi dostupne ženama s invaliditetom i kako to vide konsultantkinje koje im pružaju podršku u situacijama nasilja? Pet konsultantkinja...

Milica Knežević, studentkinja softverskog inženjerstva zaslužna za pristupačnost Tehničkog fakulteta u Zrenjaninu, autorka bloga Izaberi da živiš,...

Senzacionalistički medijski naslovi prenaglašavaju stereotipe o nasilju kao isključivo fizičkom činu agresije (šamarao, vređao, tukao, davio, prebio,...