You Are Browsing ‘Žena i invalidnost’ Category

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere i propise. Pokazalo se da mere koje doprinose suzbijanju aktuelne krize ujedno imaju negativne posledice na drugim poljima. Suzbijanje korona virusa...

Pandemija ima veliki uticaj na svakodnevne živote pojedinaca, a svi zavisimo od stručnjaka, kriznih timova i političara koji kreiraju zakonske mere...

Jovana Džever je magistarka psihologije, sertifikovana menadžerka ljudskih resursa i jedna od osnivačica Psihološkog centra Sense iz Banja Luke. Pored...

Pitali smo žene s invaliditetom kako žive tokom pandemije. Šta proživljavaju od jutra do večeri, kojim aktivnostima ispunjavaju vreme, o čemu razgovaraju...

Pitali smo žene s invaliditetom kako žive tokom pandemije. Šta proživljavaju od jutra do večeri, kojim aktivnostima ispunjavaju vreme, o čemu razgovaraju...