Personalna asistencija omogućava samostalan život osobama sa invaliditetom koje nemaju fizičku sposobnost da same obavljaju određene aktivnosti iz...

PROFIL SAGOVORNICE: Ime: Olivera Radovanović Profesija: učiteljica smeh joge i predsednica Smeh joga Srbije Hobi, interesovanja: Putovanja – volim...

Evropska mreža za samostalni život (ENIL) je u periodu od 2011. do 2013. godine realizovala evropsko istraživanje o personalnoj asistenciji. Cilj istraživanja...

Saopštenje Evropske mreže za samostalan život Dablin, 12. maj 2014 – Evropska mreža za samostalan život (ENIL) pozdravlja prvu predstavku podnetu...

Personalna asistencija treba da uđe u radni staž, a u peticiji ovi roditelji zahtevaju i bolovanje u zavisnosti od komplikacije bolesti, i ne samo do...