You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Lego je kreirao verziju kockica sa Brajevim slovima i brojkama kako bi slepa i slabovica deca mogla da uče kroz igru. Ove kocke kompatibilne su sa uobičajenom Lego kolekcijom, a na njima su ujedno i standardna slova, brojke i simboli, što znači da deca mogu da ih koriste zajedno sa svojim učiteljima,...

Pošto koristim kolica i imam oštećenje vida, potrebna mi je asistencija 24/7. Do moje četrnaeste godine, asistirali su mi roditelji. Kasnije, kada...

Ukrštajući tradicionalne zanate i savremenu tehnologiju, Sophie Oliveira Barata kreira stilizovane proteze i na taj način istražuje diverzivnost, modifikacije...

Na svetu je više od 17 miliona ljudi koji imaju ograničenu kontrolu nad pokretima tela zbog cerebralne paralize. Dijagnoza cerebralne paralize obično...

Da bi korisnicama i korisnicima pružila mogućnost izbora i obezbedila kontrolu nad ovom uslugom, prilikom organizovanja pružanja usluge personalne asistencije...