You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

– Nije žurila i, kad me nije razumela, rekla bi mi to. Neki ljudi se pretvaraju da me razumeju iako nije bilo tako. Ona je bila iskrena. Rešile smo to. Komunikacija je jezgro pružanja podrške ženama koje su preživele nasilje. Nekim ženama s invaliditetom potrebno je obezbediti određene uslove,...

Uz četvorogodišnjeg sina, kome je oštećenje sluha ustanovljeno nekoliko meseci nakon rođenja, Sarah Ivermee iz Velike Britanije zna koliko je zahtevno...

Lego je kreirao verziju kockica sa Brajevim slovima i brojkama kako bi slepa i slabovica deca mogla da uče kroz igru. Ove kocke kompatibilne su sa...

Pošto koristim kolica i imam oštećenje vida, potrebna mi je asistencija 24/7. Do moje četrnaeste godine, asistirali su mi roditelji. Kasnije, kada...

Ukrštajući tradicionalne zanate i savremenu tehnologiju, Sophie Oliveira Barata kreira stilizovane proteze i na taj način istražuje diverzivnost, modifikacije...