Akcija povodom 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u studentskom kampusu

Posted on by Redakcija

…IZ KRUGA – VOJVODINA je u utorak, 27. novembra 2012. godine, u Kampusu novosadskog Univerziteta sprovela dvočasovnu akciju u okviru Kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja prema ženama.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u radu sa ženama sa invaliditetom, došli smo do saznanja da je njihov položaj u društvu znatno teži u odnosu na žene bez invaliditeta, ali i u odnosu na muškarce sa invaliditetom. Smatra se da žena zbog invaliditeta ne može da ispunjava tradicionalne uloge dobre majke, supruge i domaćice. Žena sa invaliditetom je dvostruko diskriminisana, kao žena i kao osoba sa invaliditetom.

Nasilje prema ženama sa invaliditetom i dalje ostaje nedovoljno vidljivo, iako su žene sa invaliditetom čak četiri puta više izložene nasilju od žena bez invaliditeta. Upravo zbog toga, ovom akcijom smo želeli da utičemo na povećanje vidljivosti nasilja prema ženama sa invaliditetom.

Studentska populacija je u okviru akcije imala priliku da se upozna sa radom organizacije i SOS telefonom organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA. Podeljen je informativni materijal (flajeri o SOS telefonu i institucijama za podršku ženama koje su izložene nasilju).

Studenti/studentkinje, kao i ostali prolaznici su mogli/e da napišu svoje prve asocijacije kada čuju za nasilje prema ženama s invaliditetom.

Dobile smo 117 odgovora, odnosno asocijacija na postavljeno pitanje. Primetno je bilo da su studenti, muškarci, više zaineterovani da daju odgovare na pitanja, da se uključe u samu akciju, dok su devojke izbegavale razgovor sa aktivistkinjama.

Kroz dvočasovnu akciju, još jednom je potvrđen stav da žene sa invaliditetom nisu žrtve nasilje. Većina prolaznika se zapitala Da li to uopšte postoji? (Nisam čuo, da li to postoji…) Kada se spomene nasilje prema ženama emocije su negativne, ali kad se spomene nasilje prema ženama sa invaliditetom, javljaju se pojačane negativne emocije, pomešane sa sažaljenjem. (Tuga, žalosno, bolesnički krevet, jadno, bedno).

Strah se pominje više puta, kao i ogorčenost prema nasilnicima. (majmunizam, smrtna kazna, kazna, nepravda…)

Kada se govori o vrstama nasilja, studentska populacija prepoznaje fizičko nasilje kao najčešći oblik (krv, modrice, udarac, šut…). Psihološko nasilje se spominje samo u nekoliko slučajeva dok se seksualno nasilje (silovanje, pedofilija) javlja samo u jednom slučaju. Ostali oblici nasilja, kao što su ekonomsko, prinudna izolacija, zanemarivanje se ne prepoznaju.

Stoga je posebno važno raditi i dalje na podizanju svesti o položaju devojaka i žena sa invaliditetom u odnosu na njihove društvene uloge, o vrstama nasilja kojem su izložene, kao i o predrasudama i stereotipima koji su i dalje prisutni u našem društvu.

Akcija je organizovana uz podršku Rektorata Univerziteta u Novom Sadu. Događaj je bio i medijski propraćen i na taj način se i šira javnost informisala o nasilju prema ženama sa invaliditetom.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response