Studentkinje prve godine Socijalnog rada Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu su u periodu od 28.4. do 31.5.2022. godine...

Povodom obeležavanja 18. maja, Dana sećanja na žene žrtve nasilja, koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na...

Koordinatorka SOS službe IZ KRUGA VOJVODINA, Ivana Zelić, govorila je na tribini Važnost porodice i nasilje kao negativna pojava, koju...

Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) rodno zasnovano i nasilje u porodici...

Organizacija Women Enabled International (WEI), koja se bavi zagovaranjem ljudskih prava žena sa i bez invaliditeta, razvila je i objavila novi resurs...