Zašto su osobe sa intelektualnim invaliditetom izložene seksualnim napadima – Ne želim da kažem laka meta, ali jesmo laka meta, jer se...

Osnovni razlog za pisanje dramskog teksta, a zatim i njegovo postavljanje, je potreba da se osvesti lično iskustvo silovanja, te lična borba za prikaz...

Imam šest godina. Dok su mi roditelji na poslu, čuva me neka tuđa baba, jer je moja proglašena neuračunljivom. Ima Achajmera, pa svi govore da je...

Drugi jednodnevni seminar za članice i članove radnih grupa centara za žrtve seksualnog nasilja u okviru projekta Unapređivanje podrške ženama sa...

Iz nedelje u nedelju, Tae Catford podučavala je grupu londonskih žena sa intelektualnim invaliditetima o stupanju i održavanju veza, kako socijalnih,...