Seksualno nasilje prema osobama s intelektualnim invaliditetom 7 puta je učestalije nego prema osobama bez invaliditeta. Kod žena s intelektualnim invaliditetom,...

Ne možemo se odmaknuti od straha, jer strah živi u našim glavama. Naš kredibilitet mora biti uništen. Na sudu se karakter žene provlači kroz blato:...

Žene s invaliditetom nisu prisutne u ovoj debati, iako su pod većim rizikom od nasilja nego druge žene. – Često kažem da, od trenutka kada...

Zašto su osobe sa intelektualnim invaliditetom izložene seksualnim napadima – Ne želim da kažem laka meta, ali jesmo laka meta, jer se...

Osnovni razlog za pisanje dramskog teksta, a zatim i njegovo postavljanje, je potreba da se osvesti lično iskustvo silovanja, te lična borba za prikaz...