Spiritualno nasilje je zloupotreba nečijih verskih / religijskih uverenja, kao i zloupotreba pozicije, rituala i religijske prakse, radi manipulacije,...

Izašla sam na kraj sa zanemarivanjem. Izašla sam iz nasilja. Pokušavam da završim s tim i nadam se da će moj život jednog dana biti bolji nego...

Populacioni fond ujedinjenih nacija (UNFPA) u saradnji sa međunarodnom organizacijom Women Enabled International razvio je koristan resurs za sve pružaoce...

Pravosuđe iznutra: Koliko smo (de)privilegovane pred zakonom i čemu sva ta frka oko zloupotrebe prava? Kako se odnosi moći ispoljavaju u sudskim postupcima?...

NN ima 35 godina. Fakultetski je obrazovana. Zaposlena. Ima blaži oblik disocijativnog poremećaja i umetničke sklonosti. Živi u Srbiji. Lečena od...