Firme gube bilione jer ignorišu osobe s invaliditetom kao potrošače

Posted on by Redakcija

Neke od najvećih svetskih firmi pridružile su se kampanjama koje imaju za cilj da podrivaju predrasude prema osobama s invaliditetom u poslovnom svetu.

Kompanije koje zarađuju više od 8 biliona dolara i imaju 20 miliona zaposlenih, među kojima su Apple i Coca-Cola, pridružile su se inicijativi Valuable 500. Kampanju je pokrenula Caroline Casey, koja kaže da se ne radi samo o podsticanju zapošljavanja osoba s invaliditetom. Firme gube 13 biliona dolara od prodaje ignorišući osobe sa invaliditetom kao potencijalne kupce.

Dok izlazimo iz pandemije i težimo ka oporavku, zašto bi se bilo koja firma odrekla bilionske zarade? Jedna trećina britanskih FTSE kompanija nema sajtove koji su pristupačni osobama s invaliditetom i njihovim porodicama. Zašto bi iko to radio?

Kampanja Valuable 500 pokrenuta je 2019. godine na sastanku Svetskog ekonomskog foruma u Davosu, sa ciljem da se 500 međunarodnih kompanija obaveže da će uključivanje osoba s invaliditetom staviti na dnevni red u svojim odborima.

U to vreme, objavljeno je istraživanje koje pokazuje da u 56% odbora globalnih kompanija nikada nije bilo reči o invalidnosti, a rezultat toga je da su osobe s invaliditetom na marginama poslovanja.

Prema nedavno objavljenim podacima, u 100 FTSE kompanija nema osoba s invaliditetom na rukovodećim mestima, a samo 12% kompanija prijavljuje da među zaposlenima ima osobe s invaliditetom. Podaci pokazuju da je prosečna zastupljenost osoba s invaliditetom među osobljem ispitanih kompanija svega 3,2%.

Među kompanijama koje su se pridružile Valuable 500 inicijativi su Google, Deloitte, Nestle, Microsoft, Unilever. Sve su se javno obavezale da će doprineti inkluziji osoba s invaliditetom unutar svojih organizacija, kako među osobljem, tako i među potrošačima i lancima snabdevanja.

Zajednica osoba s invaliditetom suočava se sa krizom nejednakosti, koja je ogromna i ne može se rešiti bez smislenih poslovnih sastanaka – rekla je Casey.

Naglasila je da se inicijativa Valuable 500 ne odnosi samo na zapošljavanje. – Razmatramo pokretačke sistematične promene u poslovnom sistemu u pogledu potrošača, dobavljača, talenata.

Ako želite da imate pristup tom tržištu, morate imati taj talenat u svom poslovanju, a kada govorimo o uključivanju osoba s invaliditetom u poslovne tokove, uvek govorimo o zapošljavanju, zaboravljajući ogromnu vrednost tog tržišta na globalnom nivou.

Tokom poslednjih godinu dana, period karantina je pomogao da se pokaže kako su ciljevi kampanje ostvarivi.

Dokazano je da se poslovni sistem može menjati, zar ne? Pogledajte kako brzo su naši sistemi morali da se prilagode, jer su želeli, a sada ne možemo da poreknemo ono što znamo.

Naši sistemi su fleksibilni i promenljivi, a kako idemo ka oporavku, zašto bi bilo koje poslovanje, bilo koji inteligentan poslovni lider, izostavio 15-20% svetske populacije. To bi bilo apsolutno sumanuto.

https://www.bbc.com/

About the Author

Redakcija: