Svaka šesta žena sa kognitivnim invaliditetom pokušala je da izvrši samoubistvo

Posted on by Redakcija

Osobe sa kognitivnim invaliditetima koje su bile izložene hroničnom nasilju, od strane članova porodice tokom detinjstva, pod dvostruko su većim rizikom da počine samoubistvo.

Studija Univerziteta u Torontu otkriva da je prevalencija pokušaja samoubistva mnogo veća kod žena kojima je dijagnostifikovan kognitivni invaliditet (16.6%) u poređenju sa opštom populacijom žena (3.3%). Muškarci sa kognitivnim invaliditetom takođe češće pokušavaju samoubistvo (7.7%) u odnosu na druge muškarce (2.1%).

– Invaliditeti kao što je disleksija bacaju veoma dugačku senku. Kod odraslih osoba sa poteškoćama u učenju postoji veća verovatnoća (46%) da pokušaju samoubistvo u odnosu na svoje vršnjake bez invaliditeta, čak i kada se uzme u obzir širok spektar drugih faktora rizika kao što su istorija depresije, zloupotreba supstanci, hiperaktivni poremećaj pažnje, starost, rasa, pol, ekonomski status i obrazovanje – kaže vodeća autorka istraživanja, profesorka Esme Fuller-Thomson.

– U istraživanju koje je usredsređeno na osobe sa kognitivnim invaliditetima otkrili smo da je kod onih koji su bili izloženi hroničnom nasilju od strane roditelja dvostruko veći rizik od pokušaja samoubistva – kaže koautorka istraživanja Samara Z. Carroll.

U istraživanju je nasilje definisano kao hronično u slučajevima kada bi se pojavilo više od 10 puta pre nego što ispitanik/ -ca navrši 16 godina života.

– Veza između hroničnog porodičnog nasilja i pokušaja samoubistva mogla bi da teče u bilo kom smeru. Pretpostavljamo da bi nasilni konflikt sa roditeljem mogao biti pokazatelj generalno loše situacije tokom odrastanja (neorganizovano domaćinstvo, nedostatak socijalne podrške, nizak socio-ekonomski status, bez podsticanja obrazovanja kod kuće) što može da poveća verovatnoću da će se poteškoće u učenju ispoljiti. Povećan nivo stresa u takvim domovima može podrivati sposobnost deteta da se fokusira ili da zatraži podršku, čime je učenje ometeno. Isto tako, nedovoljno ispoljavanje detetovih sposobnosti u školi može prouzrokovati sukob sa roditeljem, koji bi mogao da preraste u porodično nasilje – kaže Carroll.

Kod odraslih osoba sa kognitivnim invaliditetom koje su doživele seksualno zlostavljanje tokom detinjstva takođe je dvostruko veći rizik od pokušaja samoubistva, a kod onih koji imaju istoriju depresije rizik je sedam puta veći. Seksualno zlostavljanje tokom detinjstva i depresija su faktori rizika koji doprinose suicidnom ponašanju i kod opšte populacije.

Studija je sprovedena na uzorku od 21 744 stanovnika Kanade, od kojih je 745 izjavilo da im je dijagnostikovan kognitivni invaliditet.

– Uznemirujuće visoka prevalevcija pokušaja samoubistva među osobama sa kognitivnim invaliditetima podvlači važnost zdravstvenih profesionalaca koji sa ovim osobama rade na aspektima mentalnog zdravlja.

– Naša otkrića o čvrstoj vezi između poteškoća u učenju i pokušaja samoubistva pružaju dodatnu razlog za davanje prioriteta ranom otkrivanju i blagovremenom pružanju efikasnih obrazovnih intervencija za decu sa disleksijom i drugim teškoćama u učenju. Pored toga što bi takvi tretmani poboljšali veštine učenja i akademski uspeh, moguće je da bi ujedno smanjili dugoročne rizike od samoubistva. Nedopustivo je da mnoga deca sa kogitivnim invaliditetima godinama čekaju na neophodne obrazovne intervencije – zaključila je autorka Fuller-Thomson.

https://www.sciencedaily.com

About the Author

Redakcija:

Leave A Response