Evropski sud će odlučiti da li će sva biračka mesta u Evropi morati da budu pristupačna

Posted on by Redakcija

U Sjedinjenim američkim državama Zakon o Amerikancima sa invaliditetom obavezuje da sva glasačka mesta, glasčke procedure i glasački listići budu pristupačni osobama sa invaliditetom. Međutim, u Evropi je situacija sasvim drugačija. Otprilike u polovini evropskih država, pristupačnost biračkim mestima nije zakonski obavezujuća. To znači da milioni osoba sa invaliditetom u Evropi ili nisu u mogućnosti da glasaju na izborima, ili su primorani da to čine u izuzetno teškim uslovima: da glasaju na ulici, po kiši ili snegu i bez tajnosti.

Slovenci preduzimaju akciju

Nepristupačnost biračkih mesta je posljednjih godina postalo goruće pitanje u Sloveniji. Tokom 2015. godine, dve osobe sa invalidom korisnici invalidskih kolica, Franc Toplak i Iztok Mrak, zahtevali su od Vlade Slovenije da na svim budućim izborima obezbedi pristupačnost svih glasačkih mesta. Njihov zahtev je odbijen i oni su tada podneli zahteve Evropskom sudu za ljudska prava tvrdeći da su diskriminisani. Obojica imaju mišićnu distrofiju i nisu bili u mogućnosti da glasaju na mnogim izborima zbog nepristupačnosti biračkih mesta. Franc Toplak je umro 2019. godine, ali njegove dve kćeri nastavljaju postupak njemu u čast.

„Naš cilj je da učinimo pristupačnim svako biračko mesto u Evropi.“

Jurij Toplak, stručnjak za prava osoba sa invaliditetom, šef Centra za ljudska prava na univerzitetu Alma Mater Europea i gostujući profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Fordhamu, predstavljao je i Franca Toplaka i Iztoka Mraka u svim sudskim postupcima. Zajedno sa advokatom Slavkom Vesenjakom napisao je obe prijave Evropskom sudu za ljudska prava.

Centar za ljudska prava na univerzitetu Alma Mater Europea osnovan je radi pružanja pomoći osobama kojima su povređena ljudska prava iz cele Evrope u njihovim postupcima pred Evropskim sudom za ljudska prava i Evropskim sudom pravde.

Pre više od decenije počeo je najpre razgovorima sa upravnim telima većine evropskih demokratija. „Informisali smo ih o zahtevima UN Konvencije, međunarodnim standardima i najboljim praksama. Neki su ih sproveli, a drugi su ih samo ignorisali. ” Zatim se usredsredio na borbu protiv diskriminacije na nacionalnom i evropskom nivou. „Cilj nam je da u periodu od pet godina učinimo pristupačnim svako biračko mesto u Evropi. Da bi se to postiglo, presuda Evropskog suda je presudna.

Uključivanje vodećih organizacija osoba sa invaliditetom

Slučajevi Toplak i Mrak obezbedili su podršku vodećih organizacija osoba sa invaliditetom iz celog sveta. Nekoliko organizacija se priprema da podnesu amici curiae podneske Evropskom sudu za ljudska prava. Ovi podnesci biće pokušaji organizacija da ubede sud da presudi u korist podnosilaca predstavke.
Druga organizacija koja je stala iza slučajeva je Slovenačko udruženje za prava osoba sa invaliditetom. Ovo udruženje je takođe podnelo amicus curiae podnesak. Predsednik ovog udruženja, Sebastjan Kamenik, koji je slep, rekao je: “Sramota je što i nakon 12 godina koliko je UN Konvencija na snazi još uvek ne mogu da glasam samostalno i tajno.”

Nedavno je sud pozvao vlasti i podnosioce predstavki da reše slučaj. Međutim, odbili su ponudu za nagodbu jer žele da se donese presuda koja će poboljšati živote miliona osoba sa invaliditetom. Mrak je rekao: „Zatražili smo od Evropskog suda da presudi da svaka osoba sa invaliditetom ima mogućnost da izađe na biralište kroz glavni ulaz i da glasa samostalno i tajno.”

Presuda koja će biti prekretnica

Šta god da Evropski sud za ljudska prava odluči o slučajevima Toplak i Mrak, ta pesuda biće prekretnica. Ova odluka suda uticaće na milione osoba sa invaliditetom u Evropi. U 47 zemalja Evrope postoji više od milion biračkih mesta. Barem polovina biračkih mesta, ako ne i sva, biće pogođena ovom presudom. Na milionima glasačkih mesta širom Evrope dodaće se rampe, niže glasačke kutije, trotoari, parking mesta za osobe sa invaliditetom…kako bi se učinili pristupačnim osobama sa invaliditetom.
U mnogim regionima ne postoji nijedno ili postoji tek nekoliko glasačkih mesta koja osobe sa invaliditetom mogu da koriste. Na primer, u Mariboru je 2011. godine bilo 114 biračkih mesta, a samo jedno od njih je bilo pristupačno osobama sa invaliditetom.

Teško je predvideti kada će sud doneti odluku. To bi se moglo dogoditi već do kraja 2020. godine, ali je jednako verovatno i da to bude sledeće ili još kasnije 2022. ili 2023. godine. Najbolji način da se podrži ovaj slučaj je da se ovaj članak deli na društvenim mrežama s nadom se da će povećana svest podstaći sud da donese presudu što pre.

Izvor: Top European Court to Rule on Making All Polling Stations Accessible in Europe, Bennett O’Brien, frilens novinar iz Masačusetsa

About the Author

Redakcija:

Leave A Response