Muzika, šah, sport i umetnost: Organizacija slepih i slabovidih osoba iz Kikinde

Posted on by Redakcija

Organizacija slepih i slabovidih osoba iz Kikinde osnovana je 1951. godine za područje opština: Kikinda, Čoka i Novi Kneževac. Sa delatnošću Organizacije, aktivnostima, radionicama, uspešno realizovanim projektima i planovima upoznali su nas predsednik Petar Budai i sekretarka Jasmina Kovačev.

Organizacija ukupno ima 120 članova, od kojih 30 aktivno učestvuje u aktivnostima koje se realizuju.

Osnovni ciljevi i zadaci Organizacije jesu da u što većem broju okupi slepe i slabovide osobe iz navedenih opština, kako bi se ostvarili njihovi ciljevi  i zadovoljile potrebe koje su od izuzetnog značaja za normalan život u okruženju u kojem žive.

Organizacija slepih i slabovidih osoba organizuje brojne kulturno – prosvetne, umetničke, sportske, rekreativne, šahovske i druge aktivnosti društvenog karaktera koje su prilagođene uzrastu i interesovanjima članova.

Foto: Svetski dan belog štapa 2008. godine

Zaposleni u Organizaciji su veoma posvećeni zastupanju interesa svojih članova pred javnim organima, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, kako bi uspeli ostvariti prava koja su im zakonom zagarantovana. Usluge koje su dostupne članovima odnose se na pružanje pune podrške slepim i slabovidim osobama u ostvarivanju prava koja im pripadaju poput: prava na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica, ostvarivanje prava na tiflotehnička pomagala, prikupljanje dokumentacije za ostvarivanje beneficija prilikom plaćanja električne energije, tv pretplate, telefona, povlaščenih knjižica za međugradski prevoz.

Naročito je važno istaći da su aktivnosti Organizacije usmerene ka evidentiranju i okuljanju slepe dece, koja se uz podršku stručnih lica pripremaju za redovno školovanje, a zatim i za profesionano osposobljavanje, kako bi u skladu sa svojim mogućnostima mogli pronaći adekvatno zaposlenje.

Posebnu pažnju posvećujemo osobama kod kojih je oštećenje vida nastalo u kasnijem periodu života, gde se intenzivnije radi na njihovoj rehabilitaciji, kako bi uz našu podršku prihvatili invaliditet i ostali korisni članovi društva, bez velike zavisnosti od drugih osoba iz okruženja kaže Petar.

Podrška se sastoji u organizovanju obuka opismenjavanja za slepe osobe na Brajevom pismu, obuka za samostalno kretanje pomoću belog štapa, rad na računarima sa govornim programom, snabdevanjem zvučnim i časopisima na Brajevom pismu, kao i knjigama koje se snimaju i štampaju u posebnim centrima kako bi slepe osobe bile informisane i stekle dobar nivo ličnog znanja i interesovanja. 

Organizacija uz angažovanje stručnih lica za svoje članstvo organizuje predavanja i savetovanja iz različitih oblasti života od pratkičnog značaja za slepe osobe, a koje im olakšavaju svakodnevno snalaženje u radu i domaćinstvu poput održavanja lične higijene, higijene stana, pripremanja hrane, peglanja, izrade ručnih radova i sl.

U cilju promovisanja zdravog načina života, pod parolom U zdravom telu zdarv duh, Organizacija poklanja izuzetnu pažnju animiranju članova u sportu i rekreaciji koja je prilagođena slepim osobama. Sportsko – rekreativne aktivnosti koje se organizuju su golbal (kolektivna igra sa zvučnom loptom), plivanje, atletika, kuglanje.

Učestvovanjem u rekreativnim, sportskim i šahovskim aktivnostima osoba sa invaliditetom sprečava se dalje narušavanje njihovog zdravstvenog stanja. Njihovim aktivizmom nastoji se očuvati psihofizičko zdravlje u celosti, što je od posebnog značaja za duštvenu zajednicuističe Jasmina.

Za postignute uspehe u sportskim aktivnostima osvojene su brojne medalje, pehari, diplome i zahvalnice. Igranje društvenih igara je veoma zastupljeno među slepim osobama, naročito igranje šaha u kojima su članovi Organizacije ostvarili izuzetne uspehe na takmičenjima u zemlji i u inostranstvu.

Foto: Turnir svetskog dana osoba sa invaliditetom 2011. godine

Među raznovrsnim aktivnostima članova isitiče se takođe i muzička aktivnost, koja u potpunosti izjednačava slepe osobe sa osobama zdravog vida, učestvujući na brojnim muzičkim manifestacijama i ostvarivši zapažene rezultate u zemlji i u inostranstvu.

Foto: Milenko Karastanković

U prethodnom periodu organizovano je nekoliko radionica za izradu ručnih radova, psihološko savetovalište, okrugli stolovi i tribune za članove organizacije i njihove porodice, na teme koje doprinose povećanju samostalnosti i fukcionalnosti ne samo slepih i slabovidih osoba, nego i njihovih porodica i svih zainteresovanih građana.

Tekuće aktivnosti smanjene su na minimum u cilju zaštite zdravlja članova u skladu sa preporučenim merama Vlade Republike Srbije.

Za vreme pandemije korona virusa organizovan je rad od kuće, dežurstva u prostoriji Organizacije, a komunikacija se odvijala putem skajpa i mejla.

Planovi za naredni period su obeležavanje Svetskog dana pismenosti u septembru, Svetskog dana slepih i slabovidih osoba 15. oktobra i Svetskog dana osoba sa invaliditetom 3. decembra 2020. godine.

Miladinka Mijatović

Medijski prilog je nastao u okviru projekta “Medijska promocija aktivnizma osoba sa invaliditetom u Vojvodini”. Projekat su finansijski podržali holandska fondacija Mama CashRekonstrukcija ženski fond i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama. Stavovi izneti u medijskom prilogu su isključiva odgovornost izdavača medija i redakcije Portala o invalidnosti i ne izražavaoju nužno stavove donatora.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response