BeFem: Priznanje za zagovaračku akciju dodeljeno Centru Živeti uspravno

Posted on by Redakcija

Feministički kulturni centar BeFem, po četvrti put za redom, 8. marta, na Međunarodni dan žena, organizovao je manifestaciju Bring the Noize u KC Grad-u na kojoj su dodeljena priznanja za feministički rad pojedinicima, pojedinkama i kolektivima za 2019. godinu. Dodeljeno je 17 nagrada, a Priznanje za zagovaračku akciju ide Centru Živeti uspravno.

O BeFemu, značaju ovog priznanja za Centar Živeti uspravno i značenju 8. marta danas, Milica Mima Ružičić Novković:

Kad je stiglo obaveštenje o priznanju i poziv na dodelu, nismo znale ko su ostale dobitnice i dobitnici. U nedelju, na dodeli priznanja bilo je katarzično, osvešćujuće. Priznanja su, od NVO Astra i Združene akcije Krov nad glavom, do pojedinki koji su omogućile uslove ženama na selu za rad i uslove za prevenciju i lečenje malignih bolesti, dodeljene organizacijama, građanskim grupama i pojedinkama koje na terenu izvlače jednu po jednu osobu, spasavaju ili omogućavaju život, lečenje, rad ili osvetljavaju šta se stvarno dešava i šta se pre trideset godina dešavalo, a još uvek trpimo posledice. Selekcija je obuhvatila sve prisutne oblasti koje su predmet feminizma kao teorijskog pravca i (dela) građanskog pokreta. Ujedno smo na istom mestu mogli da vidimo i osvestimo šta se na terenu dešava i šta nam je dalje činiti svima zajedno. Mislim da je to najveći značaj ovog događaja, a i samog priznanja dodeljenog Centru. Sva priznanja dodeljena su za akcije i za aktivnosti koje su podrazumevale delovanje na ivici lične i svake druge bezbednosti, i to je ono što nam je zajedničko.

U kontekstu u kome se danas organizuje i pruža usluga personalne asistencija, primer Novog Sada kao grada koji može, a neće, ne samo ovaj nego i razne druge segmente da sprovede u skladu s međunarodim standardima, o čemu svedočimo bezmalo dve decinje, ovo priznanje ukazuje na prepoznavanje dostignutog i uloženog, ujedno i obavezuje na doslednost u daljem radu.

Feministički i pokret osoba sa invaliditetom u Novom Sadu mora izaći iz komfora, ako hoćemo da bude drukčije i da se ne bavimo jedne drugima kao objektima svog rada, već da se usmerimo na rešenja. Grad Šabac je zahvaljujući delovanju jedne žene dobio besplatnu vakcinu protiv HPV-a, samo zato što ne želi da iko više prođe kao ona u postojećem sistemu zdravstvene zaštite. Nema šta ličnije da stvori politički promenu. Odlučila sam da se ne priključujem više ničemu gde iko ostaje po strani u okolnostima ovakve ugroženosti. Osmi mart nas na to obavezuje.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response