Vodič kroz razgovor o seksu za roditelje tinejdžera sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Razgovarati o seksu sa tinejdžerima predstavlja poteškoću za sve roditelje. Čini ih anksioznim i stvara besane noći. Za roditelje koji imaju dete sa razvojnim invaliditetom, sama ideja razgovora o seksu čini se još komplikovanijom. Kako da se taj razgovor odvija lakše?

Priča o pčeli i cvetu je nešto što biste najradije da izbegnete, ali to jeste tema o kojoj roditelji treba da razgovaraju sa tinejdžerima, bez obzira na to da li dete ima invaliditet ili ne.

Pubertet je zbunjujući za svako dete, pogotovo za dete s invaliditetom. Kako telo počinje da se razvija, tako se stvara milion pitanja. Detetu može biti teško da prihvati sve te promene, ali uz odgovarajuće obrazovanje će naučiti kako da voli sopstveno telo i da razvija pozitivne stavove prema njemu. Dok dete postaje mlada odrasla osoba, važno je da dobija razborite savete koji podržavaju zdravu seksualnost i omogućuju bezbedno sazrevanje.

Pripremite činjenice

Pre nego što se upustite u razgovor, dobro je da sve informacije držite u malom prstu. Prikupite članke, knjige, video materijale na temu seksualnosti i invalidnosti i, nakon razgovora, pustite dete da nastavi sa istraživanjem i učenjem.

Porazgovarajte sa roditeljima druge dece s invaliditetom, kao i sa profesionalcima s kojima ste u kontaktu. Kad imate podršku, možete se suočiti sa temom bez ikakve neprijatnosti.

Važno je da popričate sa učiteljima i nastavnicima o seksualnom obrazovanju u školi, kako ne bi došlo do zabune. Kad znate o čemu je dete već učilo, možete upotrebiti tu bazu znanja za dalju nadogradnju.

Koristite odgovarajući jezik

Unapred odlučite o rečima koje ćete koristiti. Možda će vam biti teško, ali dobro je da koristite reči penis i vagina, umesto nekih nejasnh termina koji mogu ostaviti pogrešan utisak o genitalijama.

Možda ćete hteti da upotrebite anatomske lutke kako biste detetu pokazali razlike između muškog i ženskog tela. Objasnite da se pubertet odvija kod sve dece i da su te promene deo odrastanja.

Počnite od osnova

Seksualno obrazovanje je široka tema koja obiluje nizovima informacija.

Objasnite jednostavne i neophodne činjenice, a ostalo će doći kako dete bude sazrevalo i razumevalo sopstvenu seksualnost.

Higijena

Možete početi sa kupovinom neophodnih higijenskih proizvoda kao što su ulošci, krema za brijanje, dezodorans. U zavisnosti od nivoa detetovog razumevanja, pobrinite se da objasnite kako se šta koristi.

Javno naspram privatnog

Naučite dete kako da razlikuje javno od privatnog. Razgovarajte o delovima tela i o tome šta je prikladno pokazati, a šta pokriti odećom. Ujedno porazgovarajte o grljenju i ljubljenju – šta je prihvatljivo, a šta ne – kao i o ispoljavanju privrženosti u javnom prostoru.

Svest o telu

Važno je da dete bude svesno svog tela i da razume da ne treba da dozvoli da ga drugi dodiruju bez saglasnosti.

Naglasite da je u redu reći ne i vežbajte to koristeći kontakt očima i asertivni govor tela.

Porazgovarajte o prijatnom i neprijatnom dodiru. Na primer, diskutujte o tome šta bi se moglo desiti na lekarskom pregledu. Naučite dete da prijavi svaku situaciju zbog koje se oseća neprijatno ili povređeno.

Budite otvoreni o željama i osećanjima

Osobe s invaliditetom osećaju želju i seksualnu privlačnost, isto kao i svi drugi ljudi. Važno je o tome otvoreno govoriti, da dete zna da ni po čemu nije drugačije, kao i da u tome nema ničeg pogrešnog.

Razgovarajte o seksu otvoreno, ali do onog nivoa na kome se dete oseća prijatno. Umesto razgovora u javnosti, odlučite se za razgovor jedan-na-jedan kod kuće.

Ako vam dete nešto kaže u poverenju, na primer, koga smatra privlačnim, čuvajte tu tajnu. Kao osoba od poverenja, pomoći ćete detetu da razume važnost privatnosti.

Idite sporo i isprobajte različite metode

Moguće je da se vaš prvi razgovor neće odvijati onako kako ste planirali. Možda vas dete neće najbolje razumeti, ili neće biti spremno. To ne treba da vas obeshrabri. Pronađite drugi pristup.

Probajte da ceo koncept razbijete na manje delove i koristite različite metode.

Neka razgovor o seksu bude prirodan i zabavan i, što je još važnije, neka se odvija lagano, budite strpljivi i imajte razumevanja za emotivne i hormonske turbulencije koje prate pubertet.

Sistem koji funkcioniše u jednoj porodici možda neće funkcionisati u drugoj. Isprobajte različite pristupe dok ne pronađete onaj koji je zabavan i prihvatljiv vama i vašem detetu.

Važno je da ne forsirate razgovor, jer bi to moglo izazvati bunt. Pronađite pravo vreme, tada će sve biti prijatnije i otvorenije.

Dopustite da priča sa nekim drugim

U slučaju da dete želi sa nekim drugim da razgovara o svojim seksualnim osećajima, dopustite mu to. Ako dete o seksualnosi i promenama na telu popriča sa osobom kojoj najviše veruje, to će mu olakšati prelaz u odraslo doba.

Ujedno mu dopustite da koristi druge izvore inforamcija, samo se pobrinite da budu pouzdani.

Ohrabrite nadolazeća pitanja

Na prvom razgovoru svakako ne možete pokriti sve teme, a pojaviće se i naknadne misli i pitanja.

Podstaknite dete na nastavak razgovora i ohrabrite ga da postavlja pitanja.

Zavisno od toga sa koliko lakoće dete razume stvari, budite spremni na to da o jednoj temi razgovarate nebrojeno puta, dok god je detetu potrebno. Nekoj deci sa razvojnim invaliditetom potrebno je neprekidno ponavljanje i podsećanje.

Nakon svakog razgovora postavljajte pitanja, kako biste bili sigurni da vas je dete razumelo. Stavite mu do znanja da ste uvek tu, za sve naknadne dileme.

https://disabilityhorizons.com/

About the Author

Redakcija:

Leave A Response