U susret Drugom kongresu o samostalnom životu u Španiji

Posted on by Redakcija

Dana 25. i 26. oktobra 2018. godine održaće se Drugi kongres o samostalnom životu u Valensiji, Španija. Kongres organizuje Federacija samostalni život (FEVI) u saradnji sa Evropskom mrežom za samostalni život (ENIL). Radni jezik Kongresa je engleski i španski, i može se pratiti uživo putem vebsajta Kongresa.

FEVI je mreža organizacija koje promovišu samostalan život. Osnovana je da bi promovisala politike i resurse, tako da svaka osoba sa invaliditetom (koje u Španiji nazivaju “osobe sa funkcionalnom raznolikošću“) može samostalno da živi. Cilj FEVI je pružanje podrške osobama sa invaliditetom da bi povratile kontrolu nad svojim životima i diskreditovanje štetnih javnih politika i uspostavljanje novih koje pružaju mogućnost za samostalan život.

U Španiji mnogi ljudi sa invaliditetom nisu u mogućnosti da koriste redovan javni prevoz, ne mogu pristupiti javnim i privatnim objektima, ne mogu hodati ulicama, nemaju prevodioce za znakovni jezik… I dan danas, mnoge osobe sa invaliditetom u Španiji zatvorene su u rezidencijalnim ustanovama, jer je još uvek na snazi model koji promoviše segregaciju i koji se održava finansiranjem iz državnog budžeta, uprkos činjenici da su budžetska sredstva za socijalne usluge veoma ograničena i pogođena štednjom. I dalje se finansira izgradnja novih rezidencijalnih ustanova, umesto da se razvija politika samostalnog života, personalna asistencija, pružanje tehnološke pomoći i podržava stanovanje unutar zajednice, jer samostalan život nije samo ljudsko pravo već je i isplativije za društvo.

Iako je ratifikacija Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom od strane Španije omogućila pravni i socijalni okvir za olakšavanje pristupa samostalnom životu, još uvek je dug put do dostizanja punog poštovanja prava osoba sa invaliditetom.

Od Prvog evropskog kongresa o samostalnom životu koji je održan je u Španiji (Tenerife, 2003), ljudi sa funkcionalnom raznolikošću koji su bili ideološki povezani sa pokretom za samostalni život primećuju da se, uprkos poteškoćama i preprekama svih vrsta na različitim nivoima, zahtevi za slobodom i dostojanstvom implicitni u ovoj filozofiji polako konsoliduju u kolektivnoj svesti. Međutim, srednjoročni i dugoročni efekti, izmenjena demografska slika, učestale ekonomske krize i postepena privatizacija i komercijalizacija socijalnih usluga zahtevaju da se zastane i promisli.

Ovaj Drugi kongres ima za cilj da predstavi petnaestogodišnje iskustvo rada, uspehe i neuspehe iz kojih se moglo učiti i koji su predstavljali značajne promene u životima mnogih ljudi. Glavne teme Kongresa sažete su u sledećim tačkama:

  • Proučiti, analizirati i diskutovati strategije za budućnost pokreta za samostalni život u Evropi;
  • Podstaći osobe sa invaliditetom za politički aktivizam za samostalni život i deinstitucionalizaciju;
  • Proceniti uspostavljanja sistema personalne asistencije, njenog funkcionisanja i buduće uloge;
  • Recepcija, iskustva, analiza i kritička evaluacija samostalnog života u Španiji.

Izvori:
http://enil.eu
https://congresovidaindependiente.es

About the Author

Redakcija:

Leave A Response