Forum mladih sa invaliditetom objavljuje konkurs za pohađanje prakse u kompanijama za 10 mladih sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane mlade sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na konkurs za pohađanje prakse. Konkurs je otvoren za motivisane mlade ljude s invaliditetom do 35 godina starosti, koji žele da steknu radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima. U okviru dvomesečne prakse, imaće priliku da uče i da stiču iskustvo, pri čemu će od Foruma mladih sa invaliditetom dobijati novčanu nadoknadu na mesečnom nivou za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka. Svakom od izabranih praktikanata biće dodeljen mentor iz privrednog subjekta u kojem će pohađati praksu.

Praksa traje dva meseca: od sredine novembra 2018 do sredine januara 2019. godine.

Rok za prijavu je četvrtak, 1. novembar tekuće godine.

Opise pojedinačnih pozicija za praksu, kao i prijavni formular možete naći na sajtu Foruma mladih sa invaliditetom.

Jedan kandidat može da se prijavi na više pozicija.

Selekcija kandidata vrši se po isteku roka za prijavu i svi kandidati biće obavešteni o rezultatima.

Pre pohađanja prakse, odabrani kandidati će proći obaveznu trodnevnu obuku za sticanje dodatnih znanja i veština u oblasti rada.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 322 0 632 (radnim danima od 9 do 17 časova) i putem mail-a: office@fmi.rs.

U predhodnom ciklusu programa, tromesečnu radnu prasku u periodu oda marta do juna 2018, pohađalo je 15 mladih sa invaliditetom, na različitim pozicijama u 10 kompanija. Sumirani utisci učesnika dobijeni putem evaluacije programa pokazuju sledeće:

• Mentori su većinu praktikanata ocenili kao veoma organizovane, vredne, temeljne i posvećene radnike, precizne, zainteresovane i voljne da uče, radoznale i asertivne u komunikaciji, tačne, kulturne i kadre da se relativno brzo i lako uklope u postojeće radno okruženje, snalažljive, odgovorne i detaljne, sa sposobnošću kako za timski tako i za samostalan rad, impresivnog opšteg obrazovanja, socijalne inteligencije i pozitivne energije. Jednom rečju, kao kandidate koji su daleko prevazišli očekivanja poslodavaca i mentora. Takođe, mentori su u evaluacijama izrazili spremnost da praktikante preporuče drugim poslodavcima kao odlične kandidate za posao.

• Praktikanti su radnu praksu doživeli kao izvrstan alat u širenju inkluzivne svesti u poslovnom sektoru i samog inkluzivnog pristupa prema njima kao mladima sa invaliditetom, kao veliko iskustvo koje pozitivno menja život i pogled na svet, kao instrument ličnog razvoja, kao potvrdu da se njihov rad vrednuje.

Praksa se realizuje u okviru projekta Radna praksa za mlade sa invaliditetom, koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih s invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati projekta odnose se na uvećane mogućnosti za zaposlenje mladih s invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, s druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade s invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom počevši od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba s invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U skladu sa tim, kreirali smo Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa, omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.

zaposljavanje.fmi.rs/

Dostavila: Slađana Lević

About the Author

Redakcija: