Upitnik za žene s invaliditetom o iskustvima ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava

Posted on by Redakcija

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Organizacija za podršku ženama s invaliditetom … IZ KRUGA – VOJVODINA u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA u Republici Srbiji sprovode projekat prikupljanja podataka o iskustvima žena s invaliditetom na planu ostvarivanja seksualnih i reproduktivnih prava. Ova aktivnost realizuje se u okviru projekta podržanog kroz Partnerstvo Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom (UNPRPD), pod nazivom ­Autonomija, glas i učešće osoba sa invaliditetom u Srbiji.

Cilj istraživanja je prikupljanje podataka značajnih za bolje razumevanje  potreba žena sa invaliditetom i poželjnih uslova za ostvarivanje prava na seksualno i reproduktivno zdravlje. Svrha istraživanja je unapređivanje saznanja za preporuke donosiocima odluka za bolje planiranje u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom.

Učešće u ovom istraživanju je potpuno dobrovoljno i anonimno. Anonimnost u istraživanju znači da se nigde ne spominju lični podaci ispitanica.

Neka pitanja su lične prirode i odnose se na individualna iskustva, mišljenja i zapažanja, a odgovori će doprineti da se bolje sagladaju potrebe  žena sa invaliditetom u Republici Srbiji u pogledu seksualnog i reproduktivnog zdravlja i uslovi za ostvarivanje ovih prava.

Ukoliko želite da podelite svoja iskustva i na taj način doprinesete boljem sagledavanju situacije u ovoj oblasti, popunite upitnik: https://buff.ly/2w91O0o

 

 

Medijski prilog je objavljen uz finansijsku podršku Populacionog fonda Ujedinjenih nacija u Republici Srbiji. Sadržaj medijskog priloga predstavljaju isključivo stavove redakcije Portala o invalidnosti i ne odražava nužno stavove UNFPA-a, Ujedinjenih nacija, niti bilo koje od pridruženih organizacija. UNFPA neće biti ni na koji način odgovoran za upotrebu, niti posledice koje proisteknu iz upotrebe informacija iz ovog medijskog priloga.

About the Author

Redakcija: