Izložba sveća kao rezultat projekta ekonomskog osnaživanja mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja

Posted on by Redakcija

U Centru Zvezda, uz podršku Trag fondacije, sproveden  je projekat pod nazivom Pružanje podrške ekonomskom osnaživanju mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja. Među mnogobrojnim pratećim programima rada sa mladima, u protekla četiri meseca organizovane su radionice izlivanja i dekorisanja sveća. Projekat se završava izložbom sveća u prostorijama Centra za brigu o deci, starima i osobama sa invaliditetom Opštine Novi Beograd, koja je zakazana za petak, 29. jun, s početkom u 15 časova. Izložba je način da se javnosti ukaže na stigmatizaciju i nedovoljnu podršku društva kreativnim potencijalima mladih bez roditeljskog staranja.

Centar Zvezda bavi se podrškom i brigom mladima bez roditeljskog staranja, koji izlaze iz sistema socijalne zaštite, domova za nezbrinutu decu i hraniteljskih porodica. U cilju sveobuhvatnog zbrinjavanja i podrške, otvorene su kuće mogućnosti u Beogradu i Nišu. Pored smeštaja i ishrane, kuće mogućnosti obezbeđuju programe pripreme za samostalni život, putem pružanja podrške za učenje, kreativnih radionica, sticanja životnih veština i zapošljavanja.

Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom  Novi Beograd  rukovodi se ciljevima razvoja socijalne zaštite koji su usmereni na stvaranje nužnih preduslova u zajednici za deinstitucionalizaciju, prevenciju institucionalizacije i podršku marginalizovanim grupama, kako bi ih učinili manje zavisnim od socijalnih službi. Prevencija institucionalizacije je u pružanju adekvatnih usluga socijalne zaštite u prirodnom okruženju korisnika, putem različitih aktivnosti usmerenih ka integraciji u lokalnu zajednicu. Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom  Novi Beograd organizuje niz različitih kulturno-zabavnih, radno-kreativnih i edukativnih radionica koje su usmerene na podizanje ličnih kapaciteta,  pre svega osoba sa invaliditetom, starih i dece. Centar aktivnosti organizuje samostalno i u partnerstvu sa državnim institucijama, nevladinim organizacijama i medijima, u cilju prihvatanja različitosti,  smanjenja stope diskriminacije, izolacije i siromaštva. Pored stvaranje uslova za razvoj sistema usluga socijalne zaštite na lokalnom nivou, koji odgovara potrebama starih, dece i osoba sa invaliditetom, zadatak Centra je da unapređuje sistem permanentnog informisanja i  edukovanja građana o pravima iz oblasti socijalne i porodično pravne zaštite.

Dostavila: Milka Milovanović-Minić, direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom  Novi Beograd

About the Author

Redakcija:

Leave A Response