Konkurs za pohađanje radne prakse za 16 mladih osoba sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve zainteresovane mlade sa invaliditetom sa teritorije grada Beograda da se prijave na konkurs za pohađanje prakse.

Konkurs je otvoren za motivisane mlade sa invaliditetom  do 35 godina starosti, koji žele da steknu radno iskustvo kroz praksu u privrednim subjektima. U okviru tromesečne prakse mlade osobe sa invaliditetom imaće priliku da uče i da stiču radno iskustvo, pri čemu će od Foruma mladih sa invaliditetom na mesečnom nivou dobijati novčanu nadoknadu za pokrivanje troškova prevoza i toplog obroka.

Svakom od izabranih praktikanata biće dodeljen mentor iz kompanije u kojoj će pohađati praksu.

Praksa traje tri meseca, od sredina marta do sredina juna 2018.godine, a rok za prijavu je petak, 23.februar tekuće godine.

 Pogledajte opise pojedinačnih pozicija za praksu i popunite prijavni formular na sajtu Foruma mladih sa invaliditetom.

 Jedan kandidat može da se prijavi na više pozicija.

Nakon isteka roka za prijavu biće odabrano 16 praktikanata, a svi kandidati će biti obavešteni o rezultatima konkursa.

Pre početka pohađanja prakse, za odabrane kandidate organizuje se petodnevna obuka za sticanje dodatnih znanja i veština u oblasti rada. Pohađanje obuke je obavezno za odabrane praktikante.

Za sve dodatne informacije obratite se Forumu mladih sa invaliditetom putem telefona 011 322 0 632 (radnim danima od 9 do 17 časova) ili putem mejla office@fmi.rs.

Praksa se realizuje u okviru projekta Radna praksa za mlade sa invaliditetom koji za cilj ima unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom kroz razvoj i primenu programa radne prakse.

Očekivani rezultati projekta odnose se na uvećane mogućnosti zapošljavanja mladih osoba sa invaliditetom i sticanje novih znanja i veština putem pohađanja prakse, dok će, s druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Projekat se realizuje u partnerstvu sa Delta Holding d.o.o, dok su saradnici na projektu Nacionalna služba za zapošljavanje, Unija poslodavaca Srbije i Univerzitetski centar za studente sa hendikepom. Projekat je podržan od strane Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, u okviru tematske grant šeme „Podrška inovativnim pristupima povećanja zapošljavanja i zapošljivosti mladih“, koji predstavlja deo projekta „Podrška sprovođenju Programa reformi politike zapošljavanja i socijalne politike u Republici Srbiji sa fokusom na politiku zapošljavanja i povećanja zapošljivosti mladih” („Inicijativa za zapošljavanje mladih“) kojeg finansijski podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (Swiss Agency for Development and Cooperation – SDC) pod nazivom „Znanjem do posla – E2E“.

Forum mladih sa invaliditetom počevši od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U skladu sa tim, kreirali smo Program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 50 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Realizacijom programa omogućili smo zapošljavanje preko 300 osoba sa invaliditetom.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response