Drejk Mjuzik: muzika, invalidnost i tehnologija

Posted on by Redakcija

Drejk Mjuzik je grupa engleskih inovatora, edukatora i zastupnika za prava osoba s invaliditetom.

Verujemo da svako ima pravo na kreativni izraz kroz muziku.

Drejk Mjuzik koristi nove tehnologije i ideje kako bi muzika bila pristupačna za sve.

Naša vizija je svet u kome muzičari sa i bez invaliditeta rade zajedno kao ravnopravni.

Osobe bez invaliditeta mogu da stvaraju muziku na mnoštvo načina i na mnogo različitih nivoa. Drejk Mjuzik zalaže se za otvorenu, inkluzivnu i pristupačnu muzičku kulturu. Za svet u kome osobe s invaliditetom imaju isti spektar mogućnosti, instrumenata i podsticaja, gde osobe sa i bez invaliditeta sarađuju u oblasti stvaranja muzike.

Duže od 20 godina Drejk Mjuzik razvija inovativne pristupe u podučavanju, učenju i stvaranju muzike, kao asistivnie tehnologije koje muziku čine pristupačnom.

– Svako može da realizuje svoj kreativni i muzički potencijal, ukoliko su mu date odgovarajuće mogućnosti.

Između 2008. i 2011. godine svega 6% učenika sa invaliditetom učilo je da svira neki muzički instrument, naspram 14% učenika bez invaliditeta. Razlika je očigledna.

Još uvek postoje mnogobrojne barijere koje treba prevazići kako bi deca s invaliditetom mogla da imaju svrsishodno muzičko obrazovanje. Potrebno je unaprediti organizaciju i sistem podučavanja, kao i obezbediti odgovarajuću opremu. Kapacitet za takvu promenu postoji.

– Želimo da podržimo svačiju kreativnost, da nasleđe kulture, muzičko znanje ili fizičke sposobnosti ne budu prepreka, nego prednost u kreativnom izražavanju.

Drejk Mjuzik organizuje muzičke radionice za decu i odrasle, treninge za profesionalce u obrazovanju, razvojne programe za muzičare sa invaliditetom, istraživanja u oblasti asistivnih muzičkih tehnologija, kako bi stvaranje i izvođenje muzike postalo pristupačnije.

IZVOR: http://www.drakemusic.org/

About the Author

Redakcija:

Leave A Response