PRIMENA FRAKTALNOG METODA U RADU SA OSOBAMA S INVALIDITETOM

Posted on by Marijana Čanak

Fraktal je način da očima uma vidimo beskonačnost.

U četvrtak,18. maja 2017. u Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd održana je dvočasovna demo radionica fraktalnog crtanja. Istorijat metode fraktalnog crtanja, mogućnosti njene primene i rezultate decenijske prakse predstavila je autorka lično, Tanzilija Polujahtova, ruska naučnica i klinička psihološkinja koja trenutno gostuje u Beogradu. Demo radionicu vodila je Milkica Vuletić, sertifikovana predavačica prvog nivoa fraktalnog crtanja i predsednica Centra za afirmaciju DarArt, zvaničnog predstavnika fraktalnog metoda za Srbiju. Sve prisutne pozdravila je Milka Milovanović – Minić, direktorka Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom.

Milka Milovanović – Minić o kreativom radu unutar Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom

Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom Novi Beograd počeo je sa radom februara ove godine. Rad Centra realizuje se kroz različite aktivnosti: radioničarski rad, edukativne programe i povezivanje nevladinih organizacija, udruženja osoba sa invaliditetom, edukativnih i sportskih centara i institucija. Svi programi Centra su inkluzivni.

– Cilj nam je da osobe sa invaliditetom izađu iz spirale diskriminacije, nevidljivosti, izolacije. Stvarajući uslove za interakciju među decom sa i bez invaliditeta podrivamo predrasude pre nego što uopšte i nastanu.

Centar organizuje radno-kreativne, umetničke i dekorativne radionice za osobe sa invaliditetom, kao i muzičke radionice za decu s autizmom. U okviru sportsko-rekreativnog programa realizuju se časovi adaptiv joge za osobe s autizmom i karate treninzi za korisnike kolica. Pored navedenih programa, prostor Centra otvoren je za sva udruženja osoba sa invaliditetom, koja mogu samoinicijativno da kreiraju, biraju i realizuju sopstvene programe. Putem saradnje sa Udruženjem samohranih roditelja i porodica osoba sa invaliditetom Plava školjka, u prostorijama Centra pokrenute su radionice fraktalnog crtanja.

– I sama sam se priključila grupi i isprobala fraktalno crtanje. Pri crtanju zatvorenih očiju nema stega vrednosnih sudova koji nas opterećuju da se pitamo ’šta će sada od toga da ispadne’. Sloboda škrabanja oslobađa pokret, tenzija popušta, stvaraju se uslovi za komunukaciju. Boje, oblici, stavljanje šake u funkciju i vežbanje fine motorike poboljšavaju komunikaciju – tvrdim to iz pozicije logopeda i defektologa. Fraktali su odlična dopuna klasičnom defektološkom tretmanu. Uverena sam da svi defektolozi treba da čuju o ovom metodu, kao i o drugim alternativnim mogućnostima, kako bi se unapredio kvalitet našeg rada. Ovo je sjajna prilika da dopunimo svoj defektološki pristup.

Tanzilija Polujahtova o fraktalnom metodu

Metod fraktalnog crtanja osmišljen je još 1990. godine. Od tada se fraktalno crtanje proširilo po svim delovima sveta i danas se primenjuje širom Rusije, Kine i Japana, u mnogobrojnim evropskim zemljama, kao i na američkom kontinentu.  Najviše se upotrebljava kao metod za rehabilitaciju i prevazilaženje najrazličitijih zdravstvenih poteškoća, pokazujući dobre i trajne rezultate. Najvažnije i mnogima fascinantno: fraktali se crtaju zatvorenih očiju i fraktalni crteži uspevaju svima.

– Tajna je u zatvorenim očima, a ne u veštini crtanja, niti u spretnosti ruke…

Marija Obrovački, umetnica i aktivistkinja za prava žena s invaliditetom, prva se oprobala u fraktalnom crtanju nogom na radionici Tanzilije Polujahtove u Organizaciji …IZ KRUGA – VOJVODINA.

– Marija je veoma talentovana osoba, koja zbog posledica cerebralne paralize ne crta rukom nego nogom. Ujedno, ona piše stihove koji su puni duše i pokušala sam barem delom da ih prevedem na ruski. U čemu je tajna? Kada crtate zatvorenih očiju, potpuno je svejedno da li crtate rukama, nogama ili ustima; isto tako je svejedno da li verujete da umete ili ne umete da crtate.

Zatvarajući oči, neutralizujemo stav da nismo dovoljno vešti da bilo šta nacrtamo. Praksa je pokazala da rad na fraktalnim crtežima aktivira neotkrivene talente i podstiče različite kreativne izraze: muzički, literarni, likovni…

– Veoma često, kada se upuste u rad na fraktalima, ljudi ujedno počnu da koriste novootkrivene potencijale. Ovo naročito polazi za rukom osobama koje imaju muzičke afinitete, pa nakon fraktalnog ciklusa počnu da sviraju gitaru. Svi koji su sumnjali da mogu, nakon crtanja isprobavaju različite talente: pišu priče ili stihove. Ljudi postaju s t v a r a o c i.

Već samo interesovanje za fraktalno crtanje kao art-terapijski metod može biti dovoljan pokazatelj (pritajene) umetničke sklonosti. Posle crtanja ciklusa svi počnu da rade umetničke crteže. Fraktalni crteži nisu statični, već odražavaju emociju i pokret. Često je teško poverovati da su rađeni zatvorenih očiju, bez prethodnog iskustva u crtanju.

Fraktalno crtanje pospešuje razvoj fine motorike, što nadalje doprinosi boljoj socijalizaciji i kvalitetu samoafirmacije. Dvadestsedmogodišnja praksa pokazala je da se kreativni potencijal naročito ispoljava kod osoba sa motornim, senzornim ili razvojnim invaliditetima. Osobe sa motornim invaliditetom radeći fraktalne crteže postižu veći stepen samostalnosti i socijalizacije. U mnogobrojnim slučajevima najbolje rezultate daje porodično crtanje, kao i rad na zajedničkim fraktalima, a porodične izložbe fraktalnih crteža odražavaju promene u porodičnim odnosima.

Fraktale podjednako uspešno mogu da rade deca od tri godine, kao i osamdesetogodišnjaci koji nikada pre nisu crtali. Najstariji crtač fraktala Tanzilije Polujahtove trenutno ima 92 godine.

– Svi crtraju dobro i kvalitetno, jer rade zatvorenih očiju bez unapred zadate slike. Posle fraktalnog ciklusa razvijaju kvalitet crtanja, a neki počinju da rade ulja na platnu, bez ikakve prethodne likovne obuke. Fraktalni crteži spuštaju emocionalnu napetost i poboljšavaju zdravstveno stanje, a kao bonus javlja se veština crtanja (i slikanja). Rad na korekcijskim fraktalnim crtežima pokazao se posebno delotvornim kod zdravstvenih problema sa srcem i krvnim sudovima koji hrane mozak. Bolest se povlači, bolovi prestaju, glava počinje dobro da radi, a crtanje je besplatni dodatak svemu tome. Crtanje takođe utiče i na karakter: razdražljivost prestaje, jer čovek nema vremena da bude nervozan kada crta.

Iako svi crtači dobiju iste instrukcije za izradu ciklusa fraktalnih crteža, nijedan crtež ne liči na drugi, jer fraktal je otisak jedinstvenosti, slika duše.

Milkica Vuletić o režimu fraktalnog crtanja za osobe sa invaliditetom

– Januara ove godine počela sam da vodim besplatne radionice fraktalnog crtanja za članove Udruženja samohranih roditelja i porodica osoba sa invaliditetom Plava školjka. Krenula sam s namerom da razvijem profesionalnu praksu i da ispitam kako je to raditi fraktale po takozvanom štedećem režimu. Do sada se pokazalo da je najvažnije izbeći bilo kakav osećaj prisile i razmišljati o motivaciji, da bi rezultati bili zaista primetni. Uspostavili smo dobru komunikaciju unutar grupe radeći na fraktalima u paru. U nekim trenucima bilo je odustajanja, pa čak i ljutnje, ali želja da se nastavi s crtanjem ipak je prevladala.  Otpor prema pravilima fraktalnog crtanja generalno je veoma jak i kod opšte populacije, a ovde smo se suočili sa nekim unutrašnjim otporom, neraspoloženjem i padom energije. Rešavali smo to zajedničkim crtanjem: – Hajde da završimo to zajedno. Ti oboji žutom, a ja ću da dodam rozu. Možda to i nije najbolja kombinacija, a možda nije ni toliko loša – šta misliš?  Hajde da probamo! Polazeći od tog principa hajde da probamo, uspeli smo da razvijemo unutrašnju motivaciju i probudimo volju za daljim radom. Umetničke fraktale svi rade sa zadovoljstvom, jer su pravila mekša.

Šta je štedeći režim?

Fraktalni metod ima veoma stroga pravila koja obično nerviraju ljude, pa nevelik broj crtača uspeva da ih zaista ispoštuje do kraja. Tanzilija Polujahtova u svojim materijalima navodi da, ako se crtač u potpunosti pridržava metoda, rezultati su stoprocentni. Uvek sam na to gledala sa određenom dozom rezerve: reč stoprocentno zvuči reklamno! Ali autorka zaista stoji iza toga. Imajući u vidu da stepen i vrsta invaliditeta mogu dodatno da otežaju pravila, uveden je takozvani štedeći režim. Ako je pravilo da se dijagnostički crtež ne radi duže od 24 sata, u štedećem režimu to ovako zvuči: – Kada se umorite, napravite pauzu, ali potrudite se da crtež završite najduže za tri dana. Naravno da je važno održati kontinuitet crtanja, jer nam je cilj da razrađujemo motoričke veštine. Neka deca ne mogu da boje u okviru polja, nego boje preko, što se toleriše i postepeno koriguje. U ovim slučajevima, za izradu ciklusa treba mnogo strpljenja i mnogo vremena, jer su pauze između crteža veće.

Pokazatelji uspešnosti

Iz dosadašnjeg iskustva mogu da tvrdim da je neophodno da se u radu na fraktalnom ciklusu angažuje porodica, kao podrška detetu s invaliditetom. Nijedna radionica, niti individualni rad s terapeutom, ne traju dovoljno dugo ukoliko se ne uključi neko ko je detetu blizak i voljan da s njim radi kod kuće. Jedna majka javila se da nam saopšti kako je sama učila fraktalni metod u Ukrajini, a potom je crtala sa svojim sinom koji ima cerebralnu paralizu. Postigli su takoreći nemoguće, ne samo uz fraktale, nego u kombinaciji sa drugim terapijskim tehnikama. Prevazišli su mnogobrojne fizičke i emotivne izazove. Kada istovremeno radimo sa majkama i(li) očevima dece s invaliditetom, oseća se drugačiji kvalitet rada, podstaknut zajedničkom željom da se uspe. Pored toga, roditelji dece s invaliditetom suočeni su i sa sopstvenim emotivnim izazovima, a invaliditet često utiče na dinamiku cele porodice. Ukoliko majke paralelno rade svoje fraktalne cikluse, ne samo da motivišu decu, nego ujedno stvaraju podršku same sebi. Više ću o rezultatima moći da kažem negde na jesen, nakon kontinuiranog rada. Koliko znam, niko od sertifikovanih predavača fraktalnog metoda u Srbiji do sada nije profesionalno radio sa osobama sa invaliditetom. Odlična je okolnost što je Tanzilija Polujahtova baš sada ovde, jer možemo da dobijemo konkretnije instrukcije: – Kako se radi sa decom s autizmom? A kako sa osobama s motornim invaliditetom? Verujem da ćemo produbiti započeti rad.

– Danas sam se susrela sa veoma talentovanim ljudima. Takođe me raduje što stručnjaci sa kojima sam razgovarala nisu ravnodušni.  Ovakvim susretima može se verovati. Volela bih da nastavimo saradnju. Moguće je da ćemo organizovati specijalnu obuku fraktalnog metoda za defektologe i psihologe – zaključila je Tanzilija Polujahtova.

 

About the Author

Leave A Response