Evropski dan samostalnog života – budimo ponosni, jaki i vidljivi!

Posted on by Veronika Mitro

PetiMajViše od 30 organizacija osoba sa invaliditetom širom Evrope i mnogi pojedinci pridružili su se Evropskoj mreži za samostalan život u obeležavanju trećeg Evropskog dana samostalnog života.

Evropski dan samostalnog života obeležava se 5. maja i predstavlja godišnji događaj koji služi podizanju svesti o pravu na samostalni život i značaju samostalnog života za osobe sa invaliditetom. Obeležavanje Evropskog dana samostalnog života pokrenula je Evropska mreža za samostalni život 2014. godine i ovaj događaj svake godine privlači sve više pristalica.

Evropska mreža za samostalni život definiše samostalni život kao svakodnevnu demonstraciju politike invaliditeta zasnovane na ljudskim pravima. Samostalni život je moguć kroz kombinaciju različitih faktora okruženja i individualnih faktora koji omogućuju osobama sa invaliditetom da imaju kontrolu nad svojim životima. To uključuje mogućnost da prave sopstvene izbore i odluke u vezi sa tim gde će da žive, s kim i kako će da žive. Usluge za osobe sa invaliditetom moraju da budu na raspolaganju, pristupačne svima i pružane na temelju jednakih mogućnosti, uz slobadan i informisani pristanak i da omogućuju osobama sa invaliditetom fleksibilnost u svakodnevnom životu. Samostalni život zahteva da izgrađeno zemljište, saobraćaj i informacije budu pristupačni, da su tehnička pomagala, personalna asistenciji i/ili usluge u zajednici dostupne. Potrebno je naglasiti da je samostalan život za sve osobe sa invaliditetom, bez obzira na pol, starost i stepen njihove potrebe za podrškom. Javni novac, ni sa kog niva, ne bi trebalo koristiti za izgradnju ili renoviranje ustanova za osobe sa invaliditetom. Osobe sa invaliditetom je potrebno podržavati da žive u zajednici, a ne zaključane u institucijama.

Kako bi slavili viziju samostalnog života za sve i da bi privukli pažnju na pretnje samostalnom životu, aktivisti iz čitave Evrope su na Evropski dan samostalnog života organizovali konferencije i sastanke (u Portugaliji, Velikoj Britaniji, Srbiji, Turskoj), proteste i ulične akcije (u Nemačkoj, Bugarskoj, Irskoj, Litvaniji, Crnoj Gori), promocije stripova i izveštaja (u Grčkoj, Italiji, Francuskoj, Belgiji), pres konferencije i onlajn kampanje (u Mađarskoj, Jermeniji, Albaniji, Norveškoj, Kipru, Švedskoj).

U povodu Evropskog dana samostalnog života Evropska mreža za samostalan život je zatražila od svojih članova i prijatelja da kažu šta za njih znači samostalan život. “Živeti kao bilo ko drugi, “Sklopiti brak“, “Upravljati svojim životom kao kao bilo ko drugi“, “Putovati po celom svetu“, “Biti otac mojoj deci“, samo su neki od odgovora objavljeni na Fejsbuk kampanji Evropske mreže za samostalni život.

 

Izvori:
5th May – Just Around the Corner! ENIL News, 26/4/2016.

Vision of Independent Living Comes Alive on the 3rd European Independent Living Day, ENIL News, 5/5/2016.

About the Author

Leave A Response