Knjiga Sve je moguće Ivone Dafi

Posted on by Redakcija

Kada ste poslednji put pročitali/e knjigu o seksualnosti žena sa invaliditetom?

Knjiga, koju smo dugo tražili/e, koja za organizaciju …IZ KRUGA – VOJVODINA  ima težinu strateškog dokumenta, pronašli/e smo u njenom izvornom obliku, na engleskom jeziku, u prvom izdanju, i sa potpisom autorke Ivone Dafi. Koliko je to značajno spomenuti možemo posmatrati iz vremenske distance, jer je knjiga doživela svoje prvo izdanje 1981. godine, u Americi, a kod nas je seksualnost kao fenomen i dalje tabu tema, a da ne spominjemo seksualnost žena sa invaliditetom.


Uvreženi su stereotipi da žena sa invaliditetom ne može da bude dobra majka, dobra partnerka u braku, da je ona aseksualno biće i da mora da sputava svoje seksualne nagone i emocije. Knjiga Sve je moguće napravljena je na osnovu izjava žena sa invaliditetom koje su jednostavnim rečima prenosile svoja iskustva i stavove. Prevodom ove knjige bismo želeli/e širom da otvorimo temu koja, pre svega, ima veliki značaj za svaku osobu sa ili bez invaliditeta, ali ima značaj i u društvenom smislu.

Prilikom čitanja trebalo bi imati u vidu vreme kada je knjiga pisana, društvena i naučna dostignuća, jer su mnoge stvari, kao što je jezik, terminologija, o kojoj danas govorimo o osobama s invaliditetom, drugačiji i sigurno će se menjati i prilagođavati datim društvenim situacijama.

Verujemo da će se snaga žene, snaga žene sa invaliditetom na Balkanu, koja se suočava sa višestrukim istorijskim, političkim, socijalnim i ekonomskim blokadama, uz lično angažovanje, na polju ženskih ljudskih prava, izboriti za svoj ravnopravan položaj u ovom, prilično zatvorenom i mitološkom, a pre svega patrijarhalnom društvu, kao i da će se seksualnost osoba s invaliditetom uskoro staviti u sadržaj knjige o opštem seksualnom obrazovanju.

Ukoliko želite svoj elektronski primerak ove knjige, možete nam se obratiti putem mail-a office@izkrugavojvodina.org 

About the Author

Redakcija:

Leave A Response