Udruženje za podršku MNRO Grada Novog Sada povodom 59 godina postojanja i rada priredilo je prodajnu izložbu u kafe galeriji Izba (Železnička...

Manners Mukuwiri rođen je kao treće od petoro dece u siromašnoj porodici u Zimbabveu. U trećoj godini oboleo je od dečje paralize i od tada koristi...

U moj život si ušao spontano. Probudio u meni sve ono Što je spavalo Dok tebe srelo nije… Dok tebe srelo nije i prestalo da se krije… Probuđena...

Aksis Dens (Axis Dance Company) punih 30 godina menja pojmove plesa i invalidnosti na američkom kontinentu. Stožeri njihovog rada su umetnosti, angažovanje...

ISKAZ UMETNICE Celog života sam umetnica. Volim da budem angažovana u svetu na mnogo nivoa. Kada slikam, osećam se živom. Angažovanom. Izazvanom....