Natalija Vladisavljević je spisateljica, koreografkinja i plesačica, aktivna u novosadskoj organizaciji Per.Art koja deluje u oblasti izvođačkih umetnosti...

– Savremeni ples je naše izražajno sredstvo. Preispitujemo društvo i društvene odnose i otvaramo pitanje za diskusiju – šta je ono što ga...

Udruženje za podršku MNRO Grada Novog Sada povodom 59 godina postojanja i rada priredilo je prodajnu izložbu u kafe galeriji Izba (Železnička...

Manners Mukuwiri rođen je kao treće od petoro dece u siromašnoj porodici u Zimbabveu. U trećoj godini oboleo je od dečje paralize i od tada koristi...

U moj život si ušao spontano. Probudio u meni sve ono Što je spavalo Dok tebe srelo nije… Dok tebe srelo nije i prestalo da se krije… Probuđena...