You Are Browsing ‘Novosti …IZ KRUGA’ Category

Na konsultativnom sastanku Kako unaprediti usluge podrške za žene sa invaliditetom izložene nasilju koji je održan 13. novembra 2018. godine u Plavoj sali Skupštine Grada Novog Sada govorile su predstavnice pravosuđa, socijalne zaštite, zdravstva i civilnog sektora o tome koliko su institucije i usluge...

Deseta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA, na prikupljanju...

Deveta u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA, na prikupljanju...

Osma u nizu fokus grupa koje Organizacija …IZ KRUGA – VOJVODINA sprovodi u saradnji sa Populacionim fondom Ujedinjenih nacija UNFPA, na prikupljanju...

Publikacija Žene koje menjaju stanje stvarnosti Organizacije …IZ KRUGA – VOJVODINA predstavljena je juče, 24. septembra u Kulturnom centru...