You Are Browsing ‘Kultura’ Category

Bol koji se ne vidi ne treba da ostane neizgovoren. Ariana Varner,  umetnica iz Oregona,  kroz privremene tetovaže progovara o onome što se činilo nesaopštivim. Ariana ima refleksnu simpatičku distrofiju (RSD), retko stanje nervnog sistema, koje podrazumeva da nervi šalju signale bola u mozak čak...

Kada sam pre nekoliko godina dobila kohlearni implant, nakon što sam celog života bila potpuno gluva, moji čujući prijatelji i rođaci počeli su da...

Marko Ivančević, pesnik iz Novog Sada koji poslednjih 15 godina živi sa Parkinsonovom bolešću. Autor je knjiga Fenjeri iz mojih sokaka, Kolo zlatnih...

Drejk Mjuzik je grupa engleskih inovatora, edukatora i zastupnika za prava osoba s invaliditetom. – Verujemo da svako ima pravo na kreativni izraz...

Epidermolysis Bullosa je grupa retkih genetskih poremećaja koji se manifestuju kao plikovi ili erozija kože. Postoji više tipova ovog stanja, a u ozbiljnijim...