You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Kompjuterska tehnologija može uspešno koristiti u tretmanu dece i odraslih sa autizmom. Na konferenciji „Mreža 2015″, nacionalnom naučnom skupu sa međunarodnim učešćem, održanoj 22. maja 2015. na Poslovnom fakultetu Valjevo Univerziteta Singidunum, dr Milica Đurić-Jovičić, direktorka Inovacionog...

Kada je imala samo pet godina, Šarina Džons zadesila se u pucnjavi; od tada živi sa paraplegijom kao korisnica kolica. Ona je danas na čelu organizacije...

Udruženje korisnika asistivnih tehnologija osnovano je u 15.01.2013. u Beogradu. Udruženje je osnovano radi ostvarivanja ciljeva iz oblasti informatike,...

IZ ENCIKLOPEDIJE INVALIDNOSTI: Pod asistivnim tehnologijama podrazumeva se svaki proizvod, deo opreme ili sistem, bez obzira na to da li se upotrebljava...

U poslednjih 200 godina razvijeni su različiti sistemi za taktilno pisanje i čitanje. Najčešće se standardno pismo učilo uz pomoć drvenih slova...