You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Stimpank (steampunk), hibridni stil koji kombinuje neoviktorijanizam i naučnu fantastku, do nedavno je kritikovan kao romantizacija viktorijanske ere, a s druge strane, obezvređivan kao nostalgičan. Ipak, za razliku od drugih stilova, stimpank se pojavio kao primarno performativno-estetski pokret i, još...

Nije lako doneti odluku o kohlearnom implantu za bebu, jer ima više načina za odgoj deteta koje je rođeno gluvo. Bilo da se odlučite za upotrebu tehnologije...

Model kompjuterskog miša 3dRudder dizajniran je za osobe koje ne mogu da koriste standardni model, a sačinjen je od nožnog upravljača, kontrolne table...

Google predstavlja novu tehnologiju osmišljenu da pomogne neverbalnim osobama da komuniciraju sa okolinom, a ujedno pravi korake ka još inkluzivnijoj...

Snalaženje na aerodromu, u lavirintu hodnika, sa beskrajnim pokretnim stepenicama i bezbrojnim kapijama, nikada nije jednostavno. Još je komlikovanije...