You Are Browsing ‘Pomagala’ Category

Diskutabilno je šta se može smatrati prvim kolicima, ali treba imati na umu da su kolica nastala kombinacijom dva najstarija izuma čovečanstva: točka i stolice (4000 godina p.n.e). Kolica kakva danas poznajemo imaju mnoštvo preteča i tokom duge istorije izrađivana su od različitih materijala (drveta,...

U Evropi je 10 miliona korisnika kolica. A kolica ne menjaju izgled u poslednjih 100 godina.  Za one koji ih koriste, kolica imaju vizualni, praktični...

Predstavnici kompanije Kontakta iz Beograda posetili su Organizaciju za podršku ženama s invaliditetom …IZ KRUGA – VOJVODINA, kako bi predstavili...

Setite se mladića s invaliditetom  koji je bio prisiljen da puzeći izađe iz aviona i na rukama i kolenima  pređe preko piste da bi stigao do svojih...

Retko koja stvar doprinosi samostalnom življenju osoba s invaliditetom poput vožnje automobila. Vožnja automobila omogućuje kretanje na duže relacije...