Seksualnost i intimnost u ranim fazama Alchajmera

Posted on by Redakcija

Alchajmer prouzrokuje promene u ponašanju, kao i promene na nivou ličnosti. Osoba može postati sumnjičava i nepoverljiva prema drugim ljudima, preterano zabrinuta u vezi s novcem i drugim stvarima od vrednosti. Paranoja i sumnjičavost mogu se razviti zbog pogrešne percepcije, što neretko rezultira neprijateljskim raspoloženjem prema onima koji pokušavaju da pomognu.

Osoba luta kao da nešto traži, deluje depresivno ili nezainteresovano za bližnje i okolinu. Nešto što je ranije bio manji problem, sada može izazvati frustraciju, bes i agresiju. Lutanje, hodanje, nemir i eksplozivne reakcije česte su kod osoba s Alchajmerom. Verbalna, a ponekad i fizička agresija, čest je razlog za smeštanje osoba s Alchajmerom u ustanovu.

Apatija ili nedostatak motivacije takođe su simptomi ovog stanja i početni pokazatelji da nešto nije u redu. Na primer, uspešna osoba može izgubiti posao zbog nedostatka inicijative ili neproduktivnosti. Apatija se često meša s depresijom i doprinosi pasivnosti, lošoj ishrani i lošoj higijeni, kao i mnogim drugim iscrpljujućim situacijama. Pogoršavanje simptoma Alchajmera prouzrokuje stres, teskobu, probleme sa spavanjem i opštim zdravstvenim stanjem negovatelja. U ranim fazama, negovatelji su najčešće bračni partneri. Ako napetost eskalira, može doći do nasilja prema osobi s Alchajmerom od strane partnera / negovatelja.

Pogrešne percepcije

Osobe s Alchajmerom često imaju pogrešne percepcije, uključujući deluzije, iluzije i halucinacije.

Deluzije su ideje ili uverenja koja nisu utelmeljena u stvarnosti, a iluzije su pogrešna percepcija ili pogrešna tumačenja realnih elemenata iz okruženja. Na primer, kad osoba umesto čiviluka vidi realnu osobu ili umesto senke vidi psa.

Halucinacije su percepiranje nečega čega nema. Na primer, osoba čuje muziku koje nema ili posmatra mrava na krevetu iako na krevetu nema ničeg. Lažne percepcije povezane su s hemijskim i fizičkim promenama u mozgu koje menjaju sposobnost tačne obrade informacija iz okruženja.

Promene sposobnosti

Osobe s Alchajmerom doživljavaju promene u funkcionalnim sposobnostima. Dezorijentisane su, sve češće se gube u okruženju ili gube stvari, zaboravljaju da plate račune, zanemaruju higijenu, sve teže komuniciraju o svojim potrebama.

Ti funkcionalni gubici mogu se kategorizovati kao: amnezija ili gubici funkcija pamćenja; afazija ili poteškoće u govoru i razumevanju jezika; agnozija, poteškoće u prepoznavanju ljudi, predmeta i mesta; i apraksija, gubitak sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti poput odevanja, pranja zuba ili češljanja.

Seksualnost i intimnost

Alchajmer ne oduzima osnovnu ljudsku potrebu za intimnošću i seksualnošću. Seksualnost je središnje mesto slike o sebi, samopoštovanja i rodnog identiteta, iako se njen izraz menja tokom starenja.

Kako to može da izgleda u realnosti?

Robert i Meri imaju četvoro odrasle dece i šestoro unučadi. Veoma su bliski i njihov seksualni odnos bio je važan aspekt njihovih zajedničkog života. Robertu je pre 18 meseci dijagnostikovan Alchajmer. Još uvijek živi kod kuće, sa suprugom s kojom je proveo punih 40 godina. Kako Alchajmer napreduje, njegovi zahtevi za seksualnom intimnošću su se povećavali, a Meri je počela da strepi od tih susreta.

Koji sve faktori utiču na ovu situaciju?

A) Robertovo zdravstveno stanje utiče na njegove seksualne želje.

Neka zdravstvenih stanja mogu smanjiti seksualni nagon, druga imaju suprotan učinak. Na primer, Robert možda ima infekciju koja uzrokuje iritaciju mokraćne bešike i urinarnog trakta. To bi moglo izazvati seksualno uzbuđenje, a time i češće zahteve za seksom.

B) Robert gubi inhibicije u vezi sa seksom.

Robertu su možda oslabile inhibicije ili kontrola nagona. Alchajmer uništava ćelije u prednjem režnju mozga, gde je centar za kontrolu impulsa. To bi moglo uticati na vreme, mesto i način ispoljavanja seksualnog interesovanja, što rezultira neprikladnim seksualnim ponašanjem ili povećanom seksualnom željom.

C) Meri je pod stresom i preumorna je od brige za muža.

Briga za supružnika s Alchajmerom stresna je i iscrpljujuća. Možda je Meri toliko pod stresom, umorna od svih zadataka i brige, da nije u stanju da pozitivno odgovori na Robertovu seksualnu želju.
Stres i umor mogu smanjiti seksualne potrebe.

D) Pormene povezane sa starenjem takođe utiču na seksualnu želju i odgovor.

E) Sve navedeno.

Pitanja intimnosti i seksualnosti su složenija kad postoji dijagnoza Alchajmera. Seksualne potrebe ne prestaju, kako kod samih osoba s Alchajmerom, tako ni kod njihovih partnera. Ali, kako se simptomi pogoršavaju, to može izazvati nelagodnost na planu seksualnosti.

Dodatnu brigu predstavlja strah da će voljena osoba ispoljiti neprimereno seksualno ponašanje. U stvarnosti, neprikladno seksualno ponašanje nije toliko uobičajeno.

Zbog promena u prirodi odnosa, osećanja prema partneru s Alchajmerom podložna su promenama. Iako supružnici / negovatelji ispoljavaju ljubav prema partneru, njihov se odnos može promeniti u roditeljski odnos.

Osobe s Alchajmerom mogu postavljati nerealne seksualne zahteve zbog problema s pamćenjem. Možda se ne sećaju seksualne aktivnosti od pre sat vremena, pa iznova ponavljaju zahtev. Ujedno, mogu izgubiti veštine koje su ranije imali u uspostavljanju seksualnog kontakta (zaboravljaju sled događaja, uobičajen tok seksualnog čina itd). Partner / negovatelj zbunjen je i obeshrabren zbog seksualnih pokušaja nekoga ko više ne zna njihovo ime, ili je zabrinut povodom toga može li njihov seksualni život uopšte da se odvija.

Neprimerena seksualna ponašanja kod osoba s Alchajmerom mogu se manifestovati kao svlačenje u javnosti, neprikladno dodirivanje intimnih delova, masturbaciju u javnosti ili sugestivan razgovor s neprikladnim osobama. Studije pokazuju da su takva ponašanja retka, a kako sama ta mogućnost uznemiruje porodice osoba s Alchajmerom, važno je razmotriti neke od mogućnosti kako negovatelj može da reaguje u takvim situacijama.

Važno je zapamtiti da su neprikladna ponašanja posledica stanja, a ne karaktera osobe. Budite sigurni da bi osobi bilo neprijatno kad bi shvatila šta govori i radi. Alchajmer prouzrokuje da frontalni režanj mozga, koji kontroliše izvršne funkcije, kao što su impulsi, prosuđivanje, rasuđivanje i sposobnost donošenja odluka, biva oštećen. Frontalni režanj prati ponašanje i jezik, kako bi ih učinio društveno prihvatljivima. Osobe s oštećenom izvršnom funkcijom mogu koristiti uvredljiv ili seksualno eksplicitan jezik, masturbirati ili se svlačiti u javnosti, dodirivati ​​ljude na neprimeren način.

Suočavanje sa seksualnim promenama

Važno je da negovatelji, partneri i drugi članovi porodice shvate da su seksualne promene posledica Alchajmera kao stanja. Takvo razumevanje može dovesti do rešenja koja odgovaraju svakoj jedinstvenoj situaciji.

Ako razumemo da su seksualni problemi relativno retki kod osoba s Alchajmerom i da su prouzrokovani stanjem, a ne nečijim karakterom, onda ne krivimo i ne osuđujemo osobu, nego problemu pristupamo ozbiljno, bez ispoljavanja šokirnaosti, ljutnje ili ismevanja.

Strategije za suočavanje s neprimerenim ponašanjem

Jednostavna, ali delotvorna strategija je podsetiti osobu da takvo ponašanje, poput svlačenja u dnevnoj sobi kad imate goste, nije prihvatljivo. Ako osoba zameni gošću sa svojom suprugom i počne joj se obraćati, supruga može da interveniše: – Roberte, vidim da razgovaraš s našom ćerkom, Julijom. Julijin muž, Fred, stiže uskoro i ostaće s nama na večeri. Nije li to sjajno?

Kod neprimerenog svlačenja važno je otkriti razlog takvog ponašanja. Proverite je li odeća neudobna, preuska, mokra ili zaprljana.

Možete osobu uzeti za ruku i lagano je povesti, da zajedno napustite prostoriju. Važno je da ostanete mirni i da poštujete dostojanstvo osobe. Pokazivanje brige i naklonosti je dobrodošlo, ali budite oprezni da ne podstaknete neželjeni seksualni odgovor.

Preusmeravanje neprimerenog ponašanja takođe je moguća strategija. S obzirom na to da osobe s Alchajmerom imaju kratak raspon pažnje i pamćenja, odvraćanje pažnje je delotvorno. Pokušajte da preusmerite pažnju osobe na nešto pozitivno i zanimljivo. Na primer, kad Meri stavi Robertu pesmaricu u ruke, njegova pažnja preusmeri se na pevanje.

Kako se partnerski odnos pod uticajem Alchajmera menja, partnera / negovatelja može privući neki drugi odnos. Zanimanje za nove veze nije neuobičajeno u takvoj porodičnoj situaciji i, bez obzira na moralne norme, nema ispravnog i pogrešnog. Dok god je osoba s Alchajmerom dobro zbrinuta, važno je da partner / njegovatelj ne podleže osećaju krivice. U mnogim slučajevima, paralelni odnosi prvenstveno su utemeljeni na druženju i uzajamnim brigama između njegovatelja čiji su partneri osobe s Alchajmerom.

Ukratko, Alchajmer dovodi do promena u ponašanju koje postaju sve teže kako se stanje razvija. Neke od tih promena uključuju seksualnost i intimnost, kao rezultat dezinhibicije ili gubitka i samokontrole. Te promene mogu podrazumevati ​​povećane seksualne zahteve i društveno neprihvatljivo ponašanje poput dodirivanja ili sugestivnog govora. Drugi ključni faktor je starenje samo po sebi, koje može promeniti sposobnost tela da učestvuje ili uživa u seksualnom kontaktu. Neke promene na planu seksualnosti mogu biti posledice medicinskih problema i nuspojave upotrebe lekova.

Neke od strategija za upravljanje neprimerenim seksualnim ponašanjem su podsećanje osobe na prikladno ponašanje i situaciju, odvraćanje ili preusmeravanje pažnje, obezbeđivanje privatnosti za seksualno izražavanje i pronalaženje novih načina da par doživi intimnost. U svemu tome važno je poštovati dostojanstvo i autonomiju osobe. Ujedno, negovatelji ne treba da zaborave na sopstvene potrebe i zdravlje.

Foto: Pexels

About the Author