Lekcije iz krize: Kako da se zaustavi društvena isključenost osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa

Posted on by Redakcija

U četvrtak 21. aprila, u Arhivu Vojvodine (Žarka Vasiljevića 2a) MLMDC – Centar za razvoj Manjinskih i lokalnih medija organizuje okrugli sto pod nazivom Lekcije iz krize: Kako da se zaustavi društvena isključenost osoba sa invaliditetom i marginalizovanih grupa.

Okrugli sto se realizuje u sklopu projekta Manage the Covid with Care, reasOn, Values, unIty, soliDarity koji je podržan od strane programa Evropa za građane i građanke. Događaj je nastavak okruglog stola organizovanog 2019. godine sa nazivom Kultura i komunikacija. Tada je bilo reči o načinu i potrebama za pristupačnim informisanjem osoba sa invaliditetom.

U aprilu 2022. godine, tema se i dalje bazira na objašnjavanju potrebe za pristupačnim informisanjem i načinima na koji se pristupačno informisanje osoba sa invaliditetom ostvaruje.

Glavna pitanja za razgovor su:

  • Da li se glas osoba sa invaliditetom u dovoljnoj meri čuje?
  • Koliku podršku dobijaju osobe sa invaliditetom od zajednice, a koliku od države?
  • U čemu smo uspeli? – U čemu nismo uspeli?

Razgovor će se osvrtati i na uticaj pandemije kovid-19 na osobe sa invaliditetom i marginalizovane grupe, u smislu svakodnevnog života, informisanja i opšteg utiska koji je pandemija ostavila na njih.

Agenda

10:00-11:00 – Panel diskusija:
Uticaj pandemije kovid-19 na informisanje osoba sa invaliditetom i marginalizovane grupe

Stevan Ristić, predsednik Upravnog odbora Asocijacije medija;
Jelena Kotević, viša savetnica, šefica odeljenja za pritužbe, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti;
Vladimira Dorčova Valtnerova, glavna i odgovorna urednica portala Storyteller;
Željko Bajić, novinar, Sarajevo;
Marijana Čanak, novinarka Portala o invalidnosti
Moderatorka: Nataša Heror, MLMDC

11:00-11:15 – pauza

11:15-12:15 – Panel diskusija:
Pristupačnost kulturnom sadržaju osobama sa invaliditetom i marginalizovanim grupama

Tatjana Stojšić Petković, psihološkinja;
Mirko Knežević, predstavnik zajednice Gluvih;
Prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski ombudsman;
Ivana Rastović, kustoskinja Galerije Matice Srpske;
Marijana Ramić Vulin, Fondacija Novi Sad EPK 2022;
Moderatorka: Vesna Farkaš

12:15-13:00 – networking

Prevoditeljke na znakovni jezik su Ana Keler i Dragana Vrzić

Dostavila: Nataša Heror

About the Author

Redakcija: