Ravnopravne u zajednici: Konferencija o zaustavljanju nasilja prema ženama s invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama

Posted on by Redakcija

Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i Udruženje građanki FemPlatz organizuju u utorak 23. novembra 2021. godine, u hotelu Zira, Ruzveltova 35, Beograd, sa početkom u 10 časova jednodnevnu konferenciju Ravnopravne u zajednici čija je svrha izgradnja baze podrške za zagovaranje za zaustavljanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom u rezidencijalnim ustanovama. Konferencija će biti organizovana po hibridnom modelu – onlajn uključenje putem Zoom platforme i uživo u sali hotela. Konferencija Ravnopravne u zajednici ujedno je i završni događaj projekta Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama koje od 2018. godine realizuju MDRI-S i FemPlatz uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UNTF).

Konferencija će okupiti brojne ekspertkinje i eksperte iz domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave pitanjima prava i položaja žena sa mentalnim invaliditetom, kao i žene samozastupnice koje žive u rezidencijalnim ustanovama ili imaju iskustvo institucionalizacije, a koje su su deo pomenutog projekta. Kroz panel-diskusije, učesnice/i će govoriti o pristupačnim uslugama podrške, institucionalnim odgovorima na sprečavanje rodno zasnovanog nasilja i informisanju o pravima žena sa invaliditetom sa istorijom institucionalizacije.

Ciljevi konferencije su:

  1. Razmatranje zajedničkih koraka i akcija za obezbeđivanje bezbednosti žena sa invaliditetom, samozastupanje, sprečavanje rodno zasnovanog nasilja prema ženama sa invaliditetom sa istorijom institucionalizacije;
  2. Predstavljanje produkata i rezultata postignutih u okviru projekta i podizanje vidljivosti Platforme Ravnopravne u zajednici koja okuplja 9 organizacija civilnog društva i jednu samostalnu aktivistkinju. Svrha Platforme je sprovođenje aktivnosti usmerene na ostvarivanje prava i poboljšanja položaja žena sa invaliditetom sa iskustvom nasilja u rezidencijalnim ustanovama i direktno uključivanje žena sa invaliditetom sa iskustvom nasilja u rezidencijanim institucijama o svim pitanjima koja se tiču kvaliteta njihovog života i zdravlja, a po principu Ništa o nama bez nas.

O projektu:

Projekat Pristupačnost usluga ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje u rezidencijalnim ustanovama realizuju Inicijativa za prava osoba sa mentalnim invaliditetom MDRI-S i udruženje građanki FemPlatz, u periodu od septembra 2018. do novembra 2021. godine, uz podršku Fonda Ujedinjenih nacija za suzbijanje nasilja nad ženama (UN Trust Fund). Dugoročni cilj projekta je stvaranje uslova za podršku i osnaživanje žena i devojčica sa invaliditetom za život bez rezidencijalnog nasilja do 2021. godine. U kontekstu ovog projekta, institucionalno (rezidencijalno) nasilje posmatramo kao nasilje koje se dešava u rezidencijalnim i psihijatrijskim ustanovama i uslugama stanovanja uz podršku, a obuhvata različite oblike i vrste nasilja prema ženama koje vrše drugi korisnici, zaposleni u ustanovama ili osobe van ustanova.

MDRI-S i FemPlatz

About the Author

Redakcija: