Anketno istraživanje: Rizici oboljevanja od hroničnih nezaraznih bolesti

Posted on by Redakcija

Institut za javno zdravlje Vojvodine sprovodi anonimno onlajn anketno istraživanje Rizici oboljevanja od hroničnih nezaraznih bolesti za stanovništvo starosne dobi od 18 i više godina, u periodu od 26. novembra 2021. do 26. januara 2022. godine, sa ciljem ispitivanja pristustva faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti.

Anketno istraživanje sprovodi tim lekara specijalista socijalne medicine iz Instituta za javno zdravlje Vojvodine, uz dozvolu Etičkog odbora ove ustanove.

U upitniku se ne prikuplja nijedan podatak o ličnosti.

Analiza rezultata ovog istraživanja doprineće boljem razumevanju relacija između demografskih, socio-ekonomskih i kontekstualnih faktora i prisustva bihevioralnih faktora rizika za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti, kao i korišćenja preventivnih pregleda i skrininga.

Link za popunjavanje ankete

Za detaljnije informisanje o prevenciji hroničnih nezaraznih bolesti posetite stranicu Kôd zdravlja.

Centar za promociju
Institut za javno zdravlje Vojvodine

About the Author

Redakcija:

Leave A Response