Vršnjačko i partnersko nasilje u zajednici gluvih

Posted on by Redakcija

Nasilje je tema koja većini ljudi nije strana. Velike su šanse da smo u određenom životnom periodu bili izloženi nekom vidu maltretiranja. Nasilje se može dešavati svuda: u školi, na radnom mestu, kod kuće, u široj zajednici. Ima različite oblike: fizičko, verbalno, digitalno. Manifestuje se kao nameran i uzastopan verbalni ili fizički napad, ponižavanje, sramoćenje, obezvređivanje i slično. Mnoge gluve i nagluve osobe izložene su nasilju koje je usmereno na činjenicu da ne čuju. To je ujedno i razlog zašto pišem o ovoj temi. Tokom srednje škole doživljavala sam fizičko, verbalno i digitalno nasilje, a mnogo toga odnosilo se upravo na moju gluvoću. Često su me nazivali gluvom i glupom, ismevali su me jer sam ona gluva devojka koja ne čuje šta o se o njoj priča, ignorisali su me jer je bilo lakše da me isključe nego da se prilagode. Lista se nastavlja. Dugo sam bila žrtva maltretiranja, a onda sam odlučila da više ne budem žrtva, da se zauzmem za sebe i za druge koji proživljavaju isto što i ja.

Vršnjačko nasilje u zajednici gluvih

Gluve i nagluve osobe često se osećaju kao autsajderi, ismevane su zato što nose slušni aparat, zbog načina govora ili načina na koji su odabrale da komuniciraju, ako nešto pogrešno čuju i slično. Mnogobrojni izveštaji ukazuju na rasprostranjenost nasilja prema zajednici gluvih. Na primer, jedno istraživanje iz 2013. godine (koje su sproveli Weiner, Day i Galvan) pokazuje da su gluvi i nagluvi učenici dva do tri puta izloženiji vršnjačkom nasilju nego čujući učenici. Gluvi i nagluvi učenici izjavili su da školsko osoblje ređe interveniše u slučajevima vršnjačkog nasilja prema gluvima nego u slučajevima vršnjačkog nasilja među čujućima. Rezultati istraživanja ukazuju na nužnost generalnog poboljšanja školske klime, nezavisno od toga da li su učenici gluvi ili ne. Često nas doživljavaju kao nesposobne ili manje vredne od naših čujućih vršnjaka, iako to ne odgovara činjenicama. Izloženi smo obezvređivanju.

Partnersko nasilje

Porodično nasilje je svaki oblik zlostavljanja (fizičko, verbalno / emocionalno, seksualno, maltretiranje, uznemiravanje, ponižavanje, degradiranje i slično) unutar partnerskog odnosa. Partnersko nasilje ima različite oblike i može da se desi svima. Kompleksno je zbog same dinamike odnosa i odigrava se u ciklusima.

Gluve i nagluve osobe pod većim su rizikom od partnerskog nasilja zbog sveprisutne percepcije da su gluvi slabi i ranjivi. Važno je istaći da ununtar zajednice gluvih postoji dvostruku kodeks ćutanja u vezi sa partnerskim nasiljem, jer sistemi podrške nisu kulturološki pristupačni ni senzitivni za zajednicu gluvih, a ujedno i sama zajednica gluvih nedovoljno razume i minimizuje pitanje nasilja.

Znam koliko je teško tražiti podršku u situacijama nasilja. Možda se osećaš kao da si sve pokušala i završila u slepoj ulici ili misliš da te niko neće shvatiti ozbiljno. Jedini savet koji mogu da ti dam je: nikad nemoj prestati da se zauzimaš za sebe i da se boriš. Zaslužuješ da budeš tretirana s poštovanjem i zaslužuješ da te čuju.

Šta možemo da uradimo kao zajednica

Možda deluje zastrašujuće progovoriti, uključiti se i podržati, a to je najvažnije što možemo da uradimo. Sve počinje slušanjem i poverenjem.

Ako vam neko spomene iskustvo nasilja, nikada nemojte odbaciti to što govori. Možda ne znate kako da pomognete, ali uvek možete biti podrška tako što ćete saslušati bez osude. Ponekad je to najpotrebnije.

Ponudite se da pronađete sisteme podrške, taj korak je korisniji nego što mislite, jer pokazuje osobi da nije sama i da ne mora sama da prolazi kroz sve. U nepristupačnom okruženju, od velike je pomoći asistencija u komunikaciji i zagovaranju, pogotovo kad je reč o uznemirujućim i stresnim iskustvima.

Budite saveznica i zagovarajte prava na život bez nasilja. Možda ne možete da promenite svet, ali možete da doprinesete promenama koje su važne za život jedne osobe.

Širite svest. Što se više govori o ovima temama, promena svesti će biti efektivnija. Nasilje utiče na živote mnogih, svako može doprineti da se o tome zna više. Podelite objavu ili započnite razgovor unutar svoje zajednice.

Danielle Guth

About the Author

Redakcija: