Velika akcija Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda: Radujmo se zajedno

Posted on by Redakcija

Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda pokreće veliku akciju  pod nazivom Radujmo se zajedno, u cilju osnaživanja škola za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse.

Primeri iz škola ukazuju na to da je vršnjačka podrška od neprocenjive vrednosti za prihvatanje, uključenost i učenje svakog deteta, a posebno dece iz osetljivih grupa. Nastavnički kolektivi, posebno odeljenske starešine, imaju presudan uticaj na razvoj školske svesti koja podržava inkluziju.

Deca sa invaliditetom predškolskog i školskog uzrasta najčešće nemaju uslove da u punoj meri učestvuju u organizovanim aktivnostima koje u tom periodu predstavljaju jednu od najvažnijih karika u njihovom integralnom razvoju. Razlozi su mnogobrojni: nepripremljenost vaspitača i nastavnika koja često izaziva strah za uključivanje dece sa invaliditetom, nedovoljno organizovanih edukacija na tu temu, odsustvo motivacije, rekvizita i drugih pomagala… Jedan od ključnih otežavajućih faktora je nedovoljna informisanost i nepripremljenost dece bez invaliditeta, što najčešće rezultira neprihvatanjem dece sa invaliditetom kao ravnopravnih učesnika u aktivnostima.

Statistika pokazuje da deca sa invaliditetom u više od 50% slučajeva nisu ravnopravno uključena u nastavu fizičkog vaspitanja i u vannastavne aktivnosti.

Projekat Radujmo se zajedno ima za cilj da zbliži decu sa i bez invaliditeta i da pomogne da se obezbede potrebni uslovi za razvoj inkluzije u predškolskim ustanovama i školama, da animira decu sa invaliditetom da se uključe u neke od vanškolskih aktivnosti, kao i u aktivnosti Sportskog saveza osoba sa invaliditetom. U periodu od septembra do februara, glavni zadatak je da se svim osnovnim i srednjim školama u Beogradu prosledi jedan kratak edukativni film koji ima za cilj da zbliži decu sa i bez invaliditeta, da prikaže snagu inkluzije i da na taj način probudi interesovanje dece za učešće u zajedničkim sportskim aktivnostima i igri. Pored gledanja edukativnog filma, deca bi uz ankete, kreativne radionice, seminare, manifestacije, koje su takođe deo ovog programa, učestvovala u realizaciji projekta.

Glavni ciljevi ovog programa su: promocija zajedništva i ravnopravnosti u oblasti fizičkog vaspitanja, utvrđivanje stanja uključenosti osoba sa invaliditetom u redovno bavljenje fizičkom aktivnošću, promovisanje fizičke aktivnosti kod dece i mladih sa invaliditetom, kao i povećanje broja osoba sa invaliditetom koje se redovno bave fizičkom aktivnošću čime bi se stvarala i baza za buduće vrhunske sportiste.

Projekat realizuje Sportski savez osoba sa invaliditetom Beograda pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog i grada Beograda (Sekretarijat za sport i omladinu i Sekretarijat za socijalnu zaštitu), a uz podršku Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu i u partnerstvu sa Srpskim filantropskim forumom.

About the Author

Redakcija: