…IZ KRUGA – VOJVODINA na konferenciji Rodna (ne)ravnopravnost osoba sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe …IZ KRUGA – VOJVODINAgovorila je na konferenciji Rodna (ne)ravnopravnost osoba sa invaliditetom koja je održana 20. septembra 2021. godine na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Poverenik za zaštitu ravnopravnosti i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, organizovali su konferenciju u okviru projekta Novi kvalitet obrazovanja za ravnopravnost polova – strateško partnerstvo za razvoj master studijskog programa Pravo i rod. U projektu učestvuju četiri univerziteta iz zemalja Evropske Unije: Örebro Univerzitet iz ŠvedskeSaarland Univerzitet iz NemačkeCádiz Univerzitet iz Španije i Lum Univerzitet iz Italije.

Na konferenciji su stručnjakinje i stručnjaci govorili o diskriminaciji žena i devojaka sa invaliditetomnačinima komunikacije sa osobama sa invaliditetom, osnaživanju i zastupanju osoba sa invaliditetom i nasilju nad ženama sa invaliditetom.

Ivana Zelić je govorila o rodnoj nejednakosti, stereotipima i predrasudama prema ženama sa invaliditetomvrstama nasilja, zanemarvanju i izolaciji kao specifičnim oblicima nasilja nad ženama sa invaliditetomslužbama podrškepreprekama, ali i preporukama za izlazak žena sa invaliditetom iz situacije nasilja.

– Kada govorimo o službama podrške, važno je da profesionalci preuzimaju primere dobre prakse organizacija koje imaju iskustvo u radu sa ženama sa invaliditetom. Načini prijave nasilja i konsultacija moraju biti komunikacijski pristupačni ženama sa različitim vrstama invaliditeta, posebno senzornim, gde je neophodno omogućiti obraćanje putem telefona, sms poruka, mejla ili vibera – rekla je Ivana Zelić.

Nakon izlaganja Ivane Zelić emitovan je film Podrška ženama sa invaliditetom koje su preživele nasilje.

Pored Ivane Zelić, na konferenciji su učestvovali brojni eminentni stručnjaci i stručnjakinje iz oblasti prava i studija invalidnoti: Lyazzat Kaltayeva, predsedavajuća Centralnoazijskog foruma za osobe sa invaliditetom i Udruženja žena sa invaliditetom Shyrak, dr Ana Pelaez Narvaez, izvršna potpredsednica ženske fondacije CERMI u Španiji i UN CEDAW komiteta, dr Kosana Beker, programska direktorka ženske organizacije FemPlatzDragana Ćirić Milovanović, jedna od osnivačica Inicijaticve za prava osoba sa mentalnim invaliditetom (MDRI -S)Filip Mirić, naučni saradnik Pravnog fakulteta Univerziteta u NišuBrankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti u Srbiji, Natalija Ostojić, saradnica Agencije Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnažiavnje žena (UN WOMEN), Damjan Tatić, pravni ekspert Odbora Ujedinjenih nacija za osobe sa invaliditetom, profesorke prof. dr Dragica Vujadinović i prof. dr Ljubinka Kovačević, doktorantkinja Ana Pavlović sa Pravnog fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Studenti sa invaliditetom, Maša Stojaković i Ljubomir Tintor sa Pravnog fakulteta u Beogradu podelili su svoja lična iskustva i probleme sa kojima se susreću tokom studiranja.

About the Author

Redakcija: