Poziv poslodavcima za učešće u četvrtom ciklusu programa „Radna praksa za mlade sa invaliditetom“

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom poziva poslodavce sa teritorije Grada Beograda da se prijave za program Radna praksa za mlade sa invaliditetom, koji ima za cilj unapređenje zapošljivosti mladih sa invaliditetom putem razvoja i primene programa radne prakse.

Očekivani rezultati programa odnose se na unapređenje mogućnosti za zapošljavanje mladih sa invaliditetom putem sticanja novih znanja i veština kroz praksu, dok će, s druge strane, poslodavci imati na raspolaganju pilotiran model prakse za mlade sa invaliditetom, uz primenu inkluzivnih procedura, bez opterećenja za svoj budžet. Program prakse je razvijen kroz saradnju predstavnika poslovnog, civilnog i državnog sektora, sa iskustvom u oblasti zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

Faze programa uključuju:

1. Trening za poslodavce

Teme: pojam invaliditeta, vrste invaliditeta, komunikacija, terminologija, prilagođavanja radne sredine, inkluzivne procedure u procesu zapošljavanja.)

Okvirni termin: 17 . avgust 2021, 10h-14h

2. Definisanje pozicija za obavljanje prakse

Okvirni termin: 25. avgust 2021.

3. Realizacija radne prakse u trajanju od 2 meseca

Period prakse: 1. oktobar – 30. novembar 2021. (Moguća su odstupanja od navedenih datuma, zavisno od mogućnosti poslodavca.)

Prilikom prijave, poslodavci bi preliminarno trebalo da identifikuju jednu ili više radnih pozicija za mlade praktikante sa invaliditetom, dok će konačan izbor pozicije biti dat nakon realizacije treninga. Nakon izbora pozicija projektni tim će objaviti konkurs za 11 praktikanata i pružiti podršku poslodavcima za odabir kandidata. Praksa se realizuje bez finansijskih troškova po poslodavce, Forum mladih sa invaliditetom pokriva troškove prevoza i toplog obroka za praktikante. Takođe, Forum mladih sa invaliditetom pružaće stručnu podršku poslodavcima tokom čitavog trajanja programa prakse.

Tokom tri ciklusa programa (oktobar 2017 – januar 2021) 37 mladih sa invaliditetom obavljalo je praksu kod 25 poslodavaca.

Program se realizuje u Beogradu.

Rok za prijavu je četvrtak, 5. avgust 2021.

Zainteresovani poslodavci treba da popune kratak prijavni formular.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Forum mladih sa invaliditetom putem mejla office@fmi.rs i telefona 011 3220632 i 064 4007839.

Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta.

Forum mladih sa invaliditetom počevši od 2008. godine intenzivno radi na zapošljavanju osoba sa invaliditetom na otvorenom tržištu rada. U skladu sa tim, kreirali smo program zapošljavanja osoba sa invaliditetom i ostvarili saradnju sa oko 60 kompanija, malih i srednjih preduzeća. Kreirali smo portal za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs. Realizacijom programa omogućili smo osnaživanje preko 2000 osoba sa invaliditetom.

Forum mladih sa invaliditetom

About the Author