Novi uređaj koji pomaže slepima i slabovidima da izbegnu prepreke

Posted on by Redakcija

Video kamera pozicionirana na grudi i vibrirajuće narukvice koje je razvio tim američkih istraživača smanjuju rizik od sudara, navodi se u mini studiji.

Vibrirajuće narukvice pomažu osobama oštećenog vida da izbegnu prepreke i sudaranje dok su na otvorenom (nepoznatom) prostoru.

Oko 360 000 stanovnika Velike Britanije su slepe i slabovide osobe, koje najčešće koriste beli štap ili pse vodiče kako bi se orijentisale u prostoru.

Sada su američki istraživači razvili dodatak visoke tehnologije: kamera montirana na grudi – povezana sa procesorskom jedinicom koja poseduje algoritam kompjuterskog vida – i par vibrirajućih narukvica.

Kad sistem registruje opasnost s kojom bi se korisnik mogao sudariti, narukvica zavibrira na onoj ruci s čije stane je prepreka.

Istraživači kažu da uređaj nije namenjen tome da zameni beli štap i pse vodiče, nego da stvori dodatne pogodnosti, među kojima je izbegavanje prepreka koje su iznad nivoa tla.

Testiranje uređaja trajalo je 368 sati, a učestvovala je 31 osoba oštećenog vida i pokazalo se da bi ovaj pristup mogao biti od koristi.

Nakon treninga, svaki učesnik koristio je uređaj oko 4 nedelje, uz beli štap i psa vodiča. Tokom tog perioda, sistem je bez najave prelazio iz aktivnog moda (narukvica vibrira kad se detektuje prepreka) i tihog moda (kad nema prepreka).

Istraživači su potom analizirali podatke kako bi utvrdili da li se stopa kontakata između korisnikovog tela ili štapa i detektovanog objekta menjala u ta dva scenarija.

Kada su pogledali slučajne uzorke upozorenja za svakog korisnika, ustanovili su da su sudari smanjeni za 37% kad je sistem u aktivnom modu.

Učesnici koji su testirli uređaj kažu da im je bio od koristi kad su ulazili u prodavnice – raspored polica, artikli koji su istaknuti, upozorenja kad se drugi kupci približavaju – kao i na nepoznatim mestima i mestima na kojima je gužva.

Ipak, istraživači napominju da uređaj ima ograničenja, uključujući i to da možda ne otkriva sve potencijalne opasnosti. Sistem upozorava korisnika kad se približi objektu koji predstavlja rizik od sudara. Ovo je primer pametne tehnologije koja je upotrebljena kao podrška samostalnosti slepih i slabovidih osoba.

https://www.theguardian.com

About the Author

Redakcija: