Uhvati film 2021 Master klas: NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Prijave za master klas NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom, koji se održava od 1. do 3. oktobra u Kulturnom centru Novog Sada u okviru 19. festivala Uhvati film, otvorene su do 10. jula.

Master klas namenjen je svima koji se bave filmom: od studenata režije i produkcije do režisera, producenata i scenarista. Svi zainteresovani mogu se prijaviti popunjavanjem onlajn upitnika (ime i prezime, mesto stanovanja, kontakt podaci, zanimanje, iskustvo i motivacija). Broj mesta je ograničen! Za petoro učesnika/ca van Novog Sada obezbeđen je besplatan smeštaj.

Žene sa invaliditetom retko se pojavljuju u filmovima. Ako se prikazuju, prikazuju se stereotipno: najčešće kao pasivni i nemoćni sporedni likovi, radnja filma gotovo uvek je povezana sa njihovim invaliditetom koji je prikazan kao tragedija, a njihovu sudbinu određuju neki drugi, najčešće muškarci. Cilj MASTER klas radionice NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom, koja se prvi put ekskluzivno održava u okviru 19. festivala Uhvati film, jeste da promeni ovu praksu. Da nakon obuke filmski profesionalci bolje razumeju i detaljnije istražuju temu i kreiraju filmove koju zaista menjaju perspektive.

Program nudi široku edukaciju o teoriji roda, invalidnosti i filma. Radionica pruža osnovna znanja o položaju žena sa invaliditetom i moći filma da utiče na promenu slike žene sa invaliditetom. Sesije će održati renomirane stručnjakinje. Poslednju radionicu vodiće poljska rediteljka Veronika Anderson, predavačica u Varšavskoj školi filma na kursu Od ideje do filma i autorka nagrađivanih filmova Wiki i Oslobođenje.

Master klas organizuje se u tri sesije:

  • 1. oktobar (10-13h) Invalidnost i rod i pristupačni filmski sadržaji; predavačica: Milesa Milinković, doktorantkinja Rodnih studija; radni jezik: srpski.
  • 2. oktobar (10-13h) Diskriminacija i nasilje nad ženama; Ivana Zelić, koordinatorka SOS službe Organizacije … IZ KRUGA – VOJVODINA; radni jezik: srpski.
  • 3. oktobar (10-13h) Kreiranje filma: od teorije do prakse; Veronika Anderson, rediteljka i predavačica u Varšavskoj školi filma; radni jezik: engleski.

Projekat NapraviTI dobar film o ženi sa invaliditetom realizuje KAO Parnas, organizator festivala Uhvati film, sa ciljem unapređenja kinematografske produkcije i smanjenja stereotipnih kinematografskih ostvarenja u Srbiji na temu žena sa invaliditetom, a uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Dostavila: Marijana Ramić, koordinatorka PR aktivnosti

About the Author

Redakcija: