Ronjenje u kolicima ili podvodni balet Su Ostin

Posted on by Redakcija

Su Ostin, britanska multimedijalna umetnica sa invaliditetom, stekla je popularnost radom pod nazivom Creating the Spectacle, u kome koristi ronilačku opremu i specijalno dizajnirana kolica za ples pod vodom. Njena podvodna kolica do sada je videlo više od 150 miliona ljudi širom sveta.

Su je studirala psihologiju i umetnost, a nakon sticanja invaliditeta postala je instruktorka ronjenja.

Univerzitet mi je omogućio da se upoznam sa širokim spektrom savremenih umetničkih praksi i da razvijem zdravo razumevanje interakcije između materijala, procesa i ideja. Dok sam sticala diplomu, razvijala sam sopstvene misaone procese i istraživačku metodologiju, što mi je dalo sposobnost za kritičku, vizualnu i kontekstualnu analizu. Mentori su me ohrabrivali da budem ambiciozna i avanturistički nastrojena u radu, što je kulminialo u projekat kojim istražujem mogućnosti kolica.

Kroz svoj umetnički rad Su razmatra uticaj medicinskog modela invalidnosti u poređenju sa socijalnim modelom. Uprkos naslovu, ne radi se samo o stvaranju spektakla, nego o promeni percepcije, to je rad koji nas izaziva da kolica više ne posmatramo kao simbol ograničenja, nego kao alatku koja oslobađa.

Kad sam počela da stvaram, ispostavilo se da su moj rad tumačili kao pokušaj da kažem nešto o strahu od ograničenja. Za mene se uvek radilo o slobodi, o nečemu što mi je transformisalo život.

Kolica su metafora za postavljanje pitanja o vrednosti diverziteta u društvu, putem stvaranja profila razlike. Sam postupak kojim se Su koristi nije didaktički, primarni cilj je otvaranje portala ili višestrukih ulaza u nastalo umetničko delo, tako da ono može naći način da postavlja pitanje, a da istovremeno ostavi prostora publici da iznedri sopstvena značenja. Su teži da pronađe dramatične i moćne načine da iznova pozicionira umetnost i invalidnost kao skrivenu tajnu. Tvrdi da ta tajna, ako se istraži, vrednuje i deli, može isceliti podele koje nastaju usled kulturoloških dihotomija koje osobe s invaliditetom definišu kao druge.

Rad Su Ostin usredsređen je na rekonstrukciju predrasuda putem upotrebe dramatičnih i neočekivanih kontrasta koji deluju iznenađujuće, podstiču na razmišljanje, da bi zatim, putem preuređenih asocijacija, stvorili snažne i osnažujuće narative. U svojoj umetničkoj praksi Su se koristi nadrealnim kontrastima i neobičnim predstavama pomagala, kako bi otvorila nove načine sagledavanja, bivanja i saznanja.

Su Ostin patentirala je svoja podvodna kolica i nada se da će model biti široko dostupan u ronilačkim centrima, kao doprinos inkuzivnom ronjenju.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response