Osmi mart iz ugla Stelle Nkhonya: Dan kada sve govorimo istim jezikom

Posted on by Redakcija
Ilustracija: Cerys Knighton

Međunarodni dan žena je dan kada se žene širom sveta susreću, diskutuju i sprovode različite aktivnosti, zajedno zastupaju svoja prava, a u nekim zemljama održavaju i međunarodne molitve. Povremeno mi se čini da je to nevažan dan, jer o nekim pitanjima samo diskutujemo, bez konkretnih akcionih planova. S druge strane, smatram ga važnim, zato što ujedinjuje različite grupe žena i tada sve govorimo istim jezikom, za globalni boljitak i za svaku ženu. Proslavljamo taj dan tako što mobilišemo jedna drugu, žene sa invaliditetom zajedno sa drugim ženama imaju platformu za suzbijanje rodno zasnovanog nasilja. Nekome sa druge planete rekla bih da je to poseban dan, dan koji je određen da žene jednoglasno govore o globalnom poboljšanju za svaku od nas. Vidljivost žena s invaliditetom unutar ženskog pokreta je minimalna, zbog diskriminacije i nepoštovanja principa pristupačnosti. Naša pitanja obično se ne uzimaju u razmatranje.

Stella Nkhonya, Malavi, Afrika

Stella Nkhonya: Zovu me veoma tvrdoglava žena s invaliditetom [intervju]

About the Author

Redakcija:

Leave A Response