Lekari pretežno imaju negativan pogled na osobe s invaliditetom (SAD)

Posted on by Redakcija

Većina lekara širom SAD-a veruje da osobe s invaliditetom imaju lošiji kvalitet života u odnosu na druge ljude, navodi se u rezultatima prvog istraživanja ove vrste.

Istraživanjem je obuhvaćeno 714 lekara, specijalista u različitom oblastima, zaposlenih u različitim zemljama SAD-a. Anketirani su na temu svojih osećanja prema pacijentima s invaliditetom. Više od 82% lekara izjavilo je da osobe s invaliditetom imaju lošiji kvalitet života u odnosu na osobe bez invaliditeta.

Nije iznenađujuće da lekari imaju negativne stavove prema osobama s invaliditetom. Ali je raspon njihovih stigmatizujućih stavova veoma uznemirujući – kaže Lisa I. Iezzoni, istraživačica zdravstvenih politika i vodeća autorka sprovedene studije.

Istraživanje pokazuje da je samo 40% lekara uvereno da se pacijentima s invaliditetom može pružiti isti kvalitet zdravstvene nege kao i drugima. Iako američki zakon o osobama s invaliditetom nalaže jednak pristup zdravstvenoj zaštiti, samo 56% lekara navodi da su u svoje ordinacije primili osobe s invaliditetom.

Lekarke koje rade u akademskim medicinskim centrima najverovatnije bi pokazale otvorenost prema pacijentima s invaliditetom.

Ne bismo očekivali da većina lekara kaže da rasne ili nacionalne manjine imaju lošiji kvalitet života, a ipak je četiri petine lekara to izjavilo o osobama s invaliditetom. To je pokazatelj njihovih pogrešnih pretpostavki i nerazumevanja života osoba s invaliditetom – navodi Lisa I. Iezzoni.

Istraživači kažu da rezultati istraživanja otvaraju pitanje o pristupu i kvalitetu zdravstvene zaštite za osobe s invaliditetom. Da li je zdravstveni sistem sposoban da to obezbedi?

Pitanje jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti za osobe s invaliditetom došlo je do izražaja tokom pandemije kovida, kad se zbog nedostatka bolničkih kapaciteta nametnulo pitanje o racionalizaciji nege.

Kancelarija za građanska prava Ministarstva zdravlja prošlog proleća je izdala bilten kojim upozorava države i pružaoce zdravstvenih usluga da ne diskriminišu osobe s invaliditetom. Naknadno je sa više država postignut sporazum o izmenama kriznih mera i smernica za pružanje nege, kao odgovor na pritužbe o diskriminaciji osoba s invaliditetom.

Autori istraživanja kažu da je važno obezbediti dodatne obuke o invalidnosti za medicinske profesionalce, što trenutno izostaje iz većine medicinskih škola. Najavljen je nastavak istraživanja o tome kako percepcija invalidnosti utiče na razlike u pružanju zdravstvenih usluga.

https://www.disabilityscoop.com

About the Author

Redakcija:

Leave A Response