Istraživanje o barijerama zdravstvenog sistema s kojima se žene s invaliditetom suočavaju tokom trudnoće

Posted on by Redakcija

Žene s invaliditetom su pod dvostruko većim rizikom od ozbiljnih komplikacija tokom trudnoće koje im mogu ugroziti život, u poređenju sa drugim ženama, pokazuje istraživanje Univerziteta u Torontu.

Istraživanje je rezultat obimnije studije o ishodima materinstva žena s invaliditetom u istoriji Kanade, s fokusom na neophodnost boljeg pristupa medicinskoj nezi za ovu populaciju žena.

Zdravstvenu zaštitu moramo učiniti pristupačnom, ali istraživanje ujedno podiže svest o tome da žene s invaliditetom imaju pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu i dobre ishode kada je trudnoća u pitanju – navodi autorka istraživanja Hilary Brown, docentkinja na Odseku za zdravlje i društvo Univerziteta u Torontu, ekspertkinja za reproduktivno zdravlje i zdravlje majke i deteta.

Iako su komplikacije trudnoće koje ugrožavaju život majke relativno retke, Brown navodi da je pojava u porastu na teritoriji Severne Amerike i da ima razarajući utcaj na porodice. Ujedno primećuje da je stopa trudnoća među ženama s invaliditetom u porastu tokom prethodnih 20 godina i da je sada svaka osma porodilja žena s invaliditetom.

U isto vreme, smernice za pružanje najbolje medicinske nege ženama s invaliditetom u periodu trudnoće – nisu unapređene. Žene s invaliditetom su izloženije društvenim i medicinskim faktorima rizika u odnosu na druge žene, ali je do sada stopa komplikacija koje mogu ugroziti život trudnice bila relativno nepoznata – kaže Brown.

Sprovedenim istraživanjem obuhvaćeno je 222 000 zdravstvenih kartona žena sa fizičkim, senzornim, intelektualnim ili razvojnim invaliditetima, koje su se porodile u periodu od 2003. do 2018. godine, kao i 1.6 miliona žena bez invaliditetoa koje su se porodile u istom periodu, na teritoriji Ontario. Istraživanje je pokazalo da su visokorizične trudnoće koje mogu ugroziti život majke učestalije kod žena s invaliditetom. Žene sa kombinovanim invaliditetima bile su pod dvostruko većim rizikom od negativnog ishoda trudnoće (3,4%) u poređenju sa ženama bez invaliditeta (1,7%). Ujedno je otkriveno da je na 100 000 porođaja umrlo 14 žena s invaliditetom, u poređenju sa 8 smrtnih slučajeva na 100 000 porođaja kad su u pitanju žene bez invaliditeta.

Brown navodi da socijalni faktori s kojima se suočavaju žene s invaliditetom, kao što su barijere pri zapošljavanju, obrazovanju, stabilnom stanovanju i pristupu zdravstvenoj zaštiti, i medicinski faktori kao što je veća učestalost hroničnih bolesti, mogu rezultirati negativnim ishodima trudnoće. Kada se svi ti faktori uzmu u obzir, i dalje postoje razlike u ishodima trudnoće za žene sa i bez invaliditeta.

Smernice za održavanje trudnoće specifično usmerene na potrebe žena s invaliditetom u Kanadi trenutno ne postoje, a malo je akušerskih programa koji uzimaju u obzir potrebe žena s invaliditetom.

Navela je za primer nedostatak programa za planiranje trudnoće koji su prilagođeni potrebama žena s invaliditetom, kao i to da nema adekvatnih obuka za akušerske zdravstvene radnike na temu reproduktivnog zdravlja i invalidnosti.

https://disabilityinsider.com/

About the Author

Redakcija:

Leave A Response