Forum mladih sa invaliditetom lansirao veb platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Forum mladih sa invaliditetom već 12 godina uspešno realizuje aktivnosti koje su usmerene na podršku osobama sa invaliditetom u procesu zapošljavanja. Pored niza radionica, obuka, kurseva, asistencija u pripremi biografije i pripreme za razgovor za posao, kao i savetodavne podrške koja je na raspolaganju osobama sa invaliditetom, Forum je razvio i usluge podrške poslodavcima, kako bi proces zapošljavanja bio što uspešniji.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu u oblasti zapošljavanja, Forum je razvio onlajn alat, veb platformu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom, kako bi unapredio postojeće usluge podrške. Cilj platforme je da predstavlja kanal komunikacije i povezivanja između osoba sa invaliditetom koje traže posao i poslodavca. Kandidati/kinje za posao moći će da kreiraju svoje profesionalne profile, da vide oglase za posao, kao i da se prijave za otvorene radne pozicije. S druge strane, poslodavci će moći da oglašavaju slobodna radna mesta i da odaberu kandidate koji odgovaraju zahtevima konkretnog posla.

Forum mladih sa invaliditetom poziva sve osobe sa invaliditetom koje su u potrazi za poslom da se registruju i kreiraju svoje profile na platformi: zaposljavanje.fmi.rs

Platforma je otvorena za teritoriju cele Srbije.

U prvoj fazi razvoja platforme, do 15. januara 2021, biće otvoren proces registracije kandidata. Nakon toga, u narednoj fazi, proces registracije će biti otvoren i za poslodavce. Takođe, Forum će sve informacije o otvorenim pozivima i obukama nadalje objavljivati putem ove platforme.

Tim Foruma mladih sa invaliditetom


Veb platforma zaposljavanje.fmi.rs uspostavljena je u okviru projekta Unapređenje zapošljivosti dugoročno nezaposlenih osoba sa invaliditetom čiji je nosilac Forum mladih sa invaliditetom.

Projekat se realizuje u okviru šireg projekta “Podrška Evropske unije aktivnom uključivanju mladih”, koji je vredan 4.7 miliona evra, i koji finansira EU (IPA 2014) a kofinansira Vlada Republike Srbije. Projekat ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost mladih u Srbiji povećanjem zaposlenosti, omladinskih aktivnosti, radnog iskustva i preduzetničke prakse među mladima. Evropska unija i Vlada Republike Srbije su bespovratno dodelili 24 granta, koji će se realizovati u više od 35 gradova i opština u Srbiji do kraja 2021. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije i obrazovne ustanove, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalnom nivou u obrazovanju i zapošljavanju, inovativnoj praksi i modelima aktivnog uključivanja, i na taj način ojačati društvenu uključenost mladih. Uticaj i konkretni rezultati projekta se očekuju na svim nivoima, a posebno u vezi sa povećanim kapacitetima relevantnih institucija u oblasti inovativnog razvoja i upravljanja merama aktivnog uključivanja mladih, razvoja politike u skladu sa najboljom praksom EU, kao i efikasniju upotrebu finansijske pomoći Evropske unije.

Projektom upravlja Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, dok su institucionalni korisnici projekta Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo omladine i sporta.

Dostavila: Ivana Blagojević

About the Author

Redakcija:

Leave A Response