Parakvad: Besplatan prevoz, terapijsko jahanje i pokretna biblioteka za osobe sa invaliditetom

Posted on by Redakcija

Udruženje paraplegičara i kvadriplegičara Parakvad iz Vršca, osnovano je 2013. godine. Parakvad okuplja osobe sa invaliditetom sa teritorije Republike Srbije i osnovano je radi ostvarivanja ciljeva u oblasti medicinske i socijalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Sa širokim spektrom aktivnosti Udruženja upoznao nas je njegov predsednik, Dragan Vitorović.

Osnovni ciljevi Udruženja usmereni su ka podizanju svesti o položaju i pravima osoba sa invaliditetom, stvaranju uslova za poboljšanje kvaliteta života kroz unapređivanje zdravstvene, socijalne i pravne zaštite, obrazovnog, edukativnog i kulturnog rada, stvaranje pristupačnog životnog okruženja i rad na otklanjanju svih vrsta prepreka u društvu i stvaranje uslova za profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Sve akcije Udruženja organizovane su u 6 krugova. Najvažniji krug za članove odnosi se na prevoz dece i odraslih osoba sa invaliditetom. Projektom su obuhvaćena sva deca osnovnoškolskog uzrasta, kojima je obezbeđen besplatan prevoz od kuće do škole, na terapije, rehabilitacije i lekarske preglede. Svako dete ima svog ličnog pratioca i pedagoškog asistenta, čije su usluge podržane od strane Centra za socijalni rad. Kombi vozila poseduju hidraulične rampe za invalidska kolica, tako da su u potpunosti pristupačna osobama sa invaliditeom. Potrebno je samo pozvati Call centar Udruženja i vozilo se upućuje na naznačenu adresu. Prevoz je članovima dostupan svakog radnog dana od 8 do 20 časova, osim vikenda.

Drugi krug aktivnosti odnosi se na sportsko rekreativno i terapijsko jahanje za osobe sa invaliditetom, koje se ostvaruje u saradnji sa zaposlenim na hipodromu iz Pančeva. Konj se koristi kao terapeutsko sredstvo, jer je utvrđeno da jahanje ima izuzetnu terapijsku važnost za osobe sa invaliditetom. Broјna istraživanja su pokazala da konji pozitivno utiču na ponašanje dece sa različitim oblicima autizma, poboljšavaјu jačanje muskulature, balans i ravnotežu kod dece sa cerebralnom paralizom, podstiču razvoj samopouzdanja i samopoštovanja kod dece koјa ih nisu stekla u detinjstvu. Ritmični pokreti konja pomažu kreiranje novih motornih, senzornih i govornih puteva stvaraјući nove sinapse u mozgu i time pozitivno utiču na život dece sa invaliditetom. Sportskim aktivnostima i druženjem sa konjima nastoji se poboljšati život dece sa invaliditetom sa fizičkog, emocionalnog i psihičkog aspekta. Inkluzijom se nastoje integrisati deca kroz sport u društvo i njihov društveni život učiniti lepšim i uzbudljivijim.

Foto: Član Udruženja na terapijskom jahanju

Pokretna biblioteka pokriva treći krug aktivnosti Udruženja u kojoj su učlanjenje osobe sa invaliditetom na nivou grada. Udruženje je pristupačno osobama sa invaliditetom, što omogućava nesmetan dolazak članova u njegove prostorije, gde se mogu prepustiti uživanju u čitanju knjiga. U biblioteci je zaposlena devojka sa invaliditetom, profesorica master studija književnosti, koja svakog četvrtka vrši dostavu knjiga članovima na kućnu adresu u skladu sa njihovim čitalačkim željama.

Udruženje Parakvad pokrenulo je pre 5 godina akciju Sakupi humani čep, koja se zasniva na prikupljanju plastičnih čepova. Sakupljanjem čepova sa ambalaža i njihovom daljom distribucijom, obezbeđuje se novac za nabavku ortopedskih pomagala namenjenih osobama sa invaliditetom. Cilj akcije je istovremeno menjanje svesti okruženja prema osobama sa invaliditetom, kao važnim i aktivnim članovima društva. Takođe, na ovaj način podiže se ekološka svest građana, naročito kod dece i omladine.

Foto: Članovi Parakvada u akciji Sakupi humani čep

U Gradskoj kući, Udruženje ima kancelariju za osobe sa invaliditetom. Kancelarija je namenjena udruženjima sa paraplegijom, cerebralnom paralizom, mišićnom distrofijom, multipla sklerozom i pristupačna je osobama sa invaliditetom. Kancelarija poseduje bazu svih udruženja osoba sa invaliditetom u Vršcu, koja ih redovno obaveštava o tekućim projektima i pruža informacije o pravima koja pripadaju osobama sa invaliditetom.

Važno je istaći da se navedene akcije odvijaju svakodnevno, da nije reč o jednokratnim aktivnostima. Ceo naš rad zasniva se na humanitarnom radu, donacijama firmi, dragih ljudi i prijatelja – kaže Dragan.

Miladinka Mijatović

About the Author

Redakcija:

Leave A Response