Pet činjenica o nasilju nad ženama s invaliditetom

Posted on by Redakcija

Širom sveta različite studije razotkrivaju užasavajuće činjenice o nasilju nad ženama s invaliditetom. Devojčice i mlade žene s invaliditetom su pod 10 puta većim rizikom od nasilja nego devojčice i žene bez invaliditeta. Nasilnici u njima vide laku metu jer imaju ograničeno kretanje ili komuniciraju na drugačiji način. Nasilju su najviše izložena deca iz spektra autizma, kao i oni sa senzornim, psihosocijalnim ili intelektualnim invaliditetima.

Ono što je najporaznije: većina tih slučava ostaje neprijavljena i nekažnjena.

Pet činjenica o nasilju prema ženama s invaliditetom:

1. Diskriminacija i nasilje počinju rano

Veća je verovatnoća da novorođene bebe s invaliditetom ženskog pola budu ubijene iz milosrđa, nego bebe s invaliditetom koje su muškog pola. Mnoge devojčice s invaliditeteom nikada ne dobiju izvod iz matične knjige rođenih. Ako ih u sistemu zvanično nema, to znači da nemaju pristup zdravstvenoj nezi, obrazovanju i službama socijalne zaštite. Sve to ujedno ih izlaže nasilju i zloupotrebama.

2. Devojčice s invaliditetom isključene su iz seksualnog obrazovanja i reproduktivnog zdravlja

Kad devojčica s invaliditetom stupi u adolescenciju, rizik od seksualnog nasilja se povećava. Štetni mitovi pretvaraju ih u lake mete. U nekim afričkim zemljama, na primer, veruje se da seks sa nevinom devojkom ili sa devojkom koja ima albinizam može da izleči sidu i druge seksualno prenosive bolesti. Devojčice i mlade žene s invaliditetom često se smatraju neseksualnim, pa se pretpostavlja da su nevine i na meti su jer imaju invaliditet.

Često su mlade žene s invaliditetom isključene iz planiranja porodice i drugih oblasti koje se tiču seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Nedostatak seksualnog obrazovanja, kao i obrazovanja o prevenciji i seksualno prenosivim infekcijama, često prelaz u seksualno rizična ponašanja.

3. Reproduktivno doba ispunjeno je stigmom i nerazumevanjem

Stigma i nerazumevanje invaliditeta, zajedno sa nepristupačnim zdravstvenim uslugama, ograničenom autonomijom tela i nedostatkom seksualnog obrazovanja, često onemogućuje ženama s invaliditetom da se upuste u zdrav seksualni život.

Žene s invaliditetom izložene su istim oblicima nasilja kao i žene bez invaliditeta, a intersekcija sa invaliditetom stavlja ih u rizik od nasilja koje je specifično i manje prepoznatljivo. Takvi oblici nasilja uključuju nedostatak poštovanja njene ličnosti, uskraćivanje asistivnih tehologija i pomagala, čime se ženi ograničava sloboda kretanja i mogućnost interakcije sa drugim ljudima, a jača se osećaj nemoći i zavisnosti od nasilnika.

4. Rizici su realni i u starijem dobu

Uprkos stereotipnom shvatanju da su nasilju obično izložene mlađe žene, postojeći podaci potvrđuju da se fizičko i seksualno nasilje protežu kroz ceo životni vek žene, sve do starijeg doba. Nagomilano iskustvo nasilja ostavlja negativne posledice na fizičko i psihičko zdravlje žene. Invaliditet je često dodatni faktor nasilja za starije žene čija stanja su u vezi sa njihovim životnim dobom (na primer, demencija).

5. Nasilje se može zaustaviti

Šta su prvi koraci:

  • Osnažiti vladina tela da rade na prevenciji i da njihov odgovor na nasilje bude inkluzivan.
  • Obezbediti inkluzivne i pristupačne servise podrške i programe koji štite žene s invaliditetom od nasilja, a među kojima su zdravstvene ustanove, policijske uprave, pravosudni sistem, sigurne kuće.
  • Uložiti u osnaživanje žena i devojčica s invaliditetom u cilju da one znaju sopstvena seksualna i reproduktivna prava i kako da se zaštite.
  • Poboljšati vidljivost podataka o različitim oblicima nasilja kojem su izložene žene i devojčice s invaliditetom u različitim delovima sveta.
  • Uložiti u intervencije zasnovane na dokazima koji mogu ukazati na smanjenu stopu nasilja i održivost promene u životima žena s invaliditetom.
  • Aktivno i ciljano uključiti temu nasilja prema ženama s ivnaliditetom u razvojne projekte.

Dugo vremena je nasilje prema ženama i devojčicama s invaliditetom bilo okruženo tišinom. Vreme je za stvaranje dugoročne promene u životima žena koje su bile zanemarene i izostavljene. Vreme je da se zaustavi nasilje prema ženama s invaliditetom.

https://blogs.worldbank.org/

Ovaj tekst je objavljen uz finansijsku podršku Evropske unije u okviru regionalnog projekta “Primena normi, promena svesti”. Stavovi u ovom tekstu pripadaju isključivo autorkama i ne predstavljaju nužno stavove UN Women i Evropske unije.

About the Author

Redakcija:

Leave A Response