Otklonimo barijere: Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu iz Sremske Mitrovice

Posted on by Redakcija

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu iz Sremske Mitrovice je organizacija socijalno – humanitarnog karaktera, osnovana 2001. godine. Svojim aktivnostima okuplja osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize, njihove roditelje, staratelje, prijatelje i druge zainteresovane građane na nivou Sremskog okruga.

Sa načinom rada, uspešno realizovanim projektima i aktivnostima Društva, upoznala nas je njegova predsednica Ružica Garunović.

Osobe sa posledicama cerebralne i dečije paralize suočavaju se sa poteškoćama motoričkog funkcionisanja, često i sa kombinovanim smetnjama. Osobe sa cerebralnom i dečijom paralizom su nažaost, često izopštene iz većine tokova društvenog života. Skoro su nevidljive u lokalnoj zajednici i prepuštene snazi, volji i umeću porodice da im omoguće zadovoljavanje osnovnih životnih potreba ističe Ružica.

Društvo se zalaže za unapređenje svih oblika zaštite osoba sa invaliditetom, koji su od interesa za članove i njihove porodice. Osnovni zadatak je poboljšanje kvaliteta života članova, povećanje vidljivosti u lokalnoj zajednici, uticaj na stvaranje pozitivnih stavova u društvu u odnosu prema osobama sa invaliditetom i integracija u lokalnu zajednicu.

Foto: Članovi Društva na sajmu Jednaki

Društvo se zalaže za otklanjanje arhitektonskih barijera i prepreka drugih oblika, ali i predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Veoma je važno raditi na informisanju članova o pravima i obavezama koje im pripadaju, ali i na informisanju javnosti o značaju inkluzivnih programa za osobe sa invaliditetom.

Društvo za cerebralnu i dečiju paralizu trenutno broji 78 članova, koji aktivno učestvuju u raznovrsnim kreativnim radionicama i realizaciji projekata. Redovno se posećuju članovi koji ne mogu da se kreću, pruža se podrška članovima njihovih porodica, organizuju tribine, edukativne i kreativne radionice, seminari i promocije knjiga.

Najznačajniji projekat Društva: Dostupno – nedostupno, realizovan je 2008. godine, kojim su obeležene sve javne institucije arhitektonski nepristupačne osobama sa invaliditetom. Projekat je rezultirao izgradnjom rampi za osobe sa invaliditetom u Republičkom zavodu za zapošljavanje i u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica.

Pored izgradnje rampi za osobe sa invaliditetom, pokrenuta je akcija štampanja nalepnica Prednost osobama sa invaliditetom, kojim su obeleženi šalteri pošte, zdravstvenog centra, ambulante i ostali šalteri javnih ustanova. Time je omogućeno da osobe sa invaliditetom bez čekanja mogu obaviti svoje obaveze.

Drugi, takođe veoma lep projekat Stari zanati, je omogućio članovima kreativno izražavanje upotrebom tehnika dekupaža i mozaika.

Foto: Mozaik

Cilj organizovanja kreativnih radionica je razvijanje motoričkih sposobnosti i rušenje predrasuda prema osobama sa invaliditetom. Rezultati kreativnog izražavanja članova su izložbe organizovane povodom 3. decembra, Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i tradicionalno učešće na izložbi kreativnih radova u Noći muzeja u Novom Sadu.

Zbog trenutne situacije izazvane pandemijom virusa korona i poštovanja propisanih mera, članovi se u manjem broju okupljaju u prostorijama Društva. Članovima se obezbeđuje materijal za rad, kako bi u svojim domovima mogli stvarati umetnička dela, koristeći se raznovrsnim likovnim tehnikama.

Pored likovnih radionica, Društvo organizuje psihološke i savetodavne radionice namenjene članovima, prilikom ostvarivanja prava po osnovu invaliditeta i pružanje podrške roditeljima osoba sa invaliditetom – kaže Ružica.

Ružica je takođe, predsednica Saveza za cerebralnu i dečiju paralizu Vojvodine – Suncokret, u okviru kojeg su organizovana druženja testenijade, takmičenja u pravljenju proizvoda od testa u kojima su učestvovali članovi Društva, ali i članovi svih udruženja Suncokreta.

Društvo je učestvovalo u radioničarskom radu Centra za likovnu i primenjenu umetnost Tera iz Kikinde, koja se bavi izradom figurica od gline. Terine radionice i rad sa glinom doprinose stvaranju fine motorike, čijem se organizovanju članovi posebno raduju.

Takmičenja u šahu, streljaštvu, pikadu, pecanju, bacanju pločica, viseće kugle i kvizovi znanja samo su neke od sportskih aktivnosti kojima se članovi Društva bave.

Foto: Članica Društva u sportskoj disciplini streljaštvo

Društvo je promovisalo nekoliko knjiga od kojih su najznačajnije: Pregled prava osoba sa posledicama cerebralne i dečije paralize, Životne priče žena sa invaliditetom u Vojvodini i Rođeni smo jednaki, u saradnji sa Savezom Srbije.

Miladinka Mijatović

About the Author

Redakcija:

Leave A Response